Uroczyste oddanie do służby Posterunku Policji w Dubeninkach.

Jak wcześniej wspomniałem  dziś oddano do użytku Posterunek Policji w Dubeninkach. Miał to być  setny, odtworzony posterunek  Policji na  100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Na uroczystość przybyli przedstawiciele rządu, służb mundurowych, władze samorządowe. Posterunek został poświęcony. Niestety, warunki wietrzne nie pozwoliły usłyszeć nic z przemówień władz. Po uroczystości premier Morawiecki na chwilę skierował się do nas mieszkańców, uścisnął dłonie , podziękował za sympatie. I odjechał. Zdjęcia w załączeniu. AP

Posiedzenie komisji Rady Gminy

W dniu 05 listopada o godz.: 09.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego. 

Radni mają się zapoznać m. in. ze stawkami podatków na 2019 r.: rolnego, leśnego i od środków transportu.

Zapraszam wszystkich chętnych.

RG

Link do strony http://bip.dubeninki.pl/139/Informacje_biezace_2C_Obwieszczenia_i_komuni...

 

To się działo w Wobałach!

Oj działo się! Dzień sportowy dzięki pogodzie odbywał się  dwa dni. Były biegi w różnych kategoriach, mecze piłki nożnej, mecz dzieci z dorosłymi oraz przeciąganie liny dzieci kontra starsi. Lekko nie było. Dzieci rządziły  na boisku. Oczywiście były medale, puchary i nagrody.Dorośli mogli się przyglądać i uczyć jak w miłej, sportowej atmosferze przeprowadzić tak świetną imprezę. Gratulacje pomysłu, organizacji!

Wczorajsza (20.06.2018 r) sesja rady naszej gminy

Z obrad sesji: przewodniczący rady poinformował, iż brał udział w spotkaniu w naszym starostwie. Dotyczyło ono dróg powiatowych. Na tym spotkaniu opiniowano m.in wniosek radnej Stypułkowskiej o przebudowę drogi powiatowej Dubeninki-Bludzie. Wniosek zanegowano uznając, że jest to droga o charakterze lokalnym, o małym znaczeniu dla powiatu  w stosunku do innych dróg, ponadto aby mówić o przebudowie i wsparciu finansowym LP należy znieść ograniczenia tonażowe na istniejącym wiadukcie. Starostwo bardziej zainteresowane jest naprawą drogi Linowo - Przerośl.

Posiedzenie komisji Rady Gminy Dubeninki w dniu 14.06.2018 r

Wczoraj odbyło się wspólne posiedzenie komisji  naszej rady gminy. Pozytywnie zaopiniowano przedstawione projekty uchwał. Z innych wiadomości - być może jednak będą zatrudnione osoby pracujące w ramach prac publicznych - trwa proces decyzyjny w Warszawie;- są zagwarantowane  środki (100 tys.) na otwartą strefę aktywności (osa) w Pluszkiejmach przy plaży.  Droga na Stańczyki będzie prawdopodobnie wykonana. Pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. Drugi już tak. Wytypowane drogi do modernizacji nie wszystkie spełniają warunki do sporządzenia dokumentacji.

Strony