Spotkanie z przedstawicielami policji oraz starostwa

W dniu dzisiejszym odbyło się zapowiadane wcześnie spotkanie w Żytkiejmach z przedstawicielami policji oraz starostwa w Gołdapi.  Frekwencja była taka sobie, atmosfera faja. Była mowa o bezpieczeństwie mieszkańców, o postrzeganiu policji i ich działań. Zaprezentowano ( omówiono) skutki braku zapiętych pasów podczas jazdy samochodem, skutki tolerancji dla kierowców jadących na podwójnym gazie, o podnoszeniu  świadomości społecznej w zakresie reagowania na przestępstwa i wykroczenia, zaprezentowano i rozdano karty ICE w której wpisuje się podstawowe dane kierowcy np.

Rozdysponowano dubeninski fundusz sołecki

Dziś rozdysponowano fundusz sołecki w Sołectwie Dubeninki. I tak

- plac zabaw dla mieszkańców na tzw. osiedlu w Dubeninkach-25 tys.;

- 2 kosiarki x 1.7 tys.;

- altanka w m. Łoje 8 tyś.;

- dofinansowanie oddziału przedszkolnego w  SP Dubeninki- 1 tys.;

- stojak na rowery w rejonie szkoły , banku- 1 tys.

był chyba jeszcze element siłowni zewnętrznej na plac zabaw na ,,zydlungach".

Sprawozdanie z posiedzenia komisji rady rady gminy.

Dziś odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Dubeninki. Na początku  posiedzenia komisji radni przejechali się nowym  busem dowożącym dzieci do szkoły w Żytkiejmach. Fajny , bo nowy.W  trakcie posiedzenia omówiono m.in. wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017. Wynik finansowy nie jest zły ale też nie należy popadać w hura optymizm. Poniżej fragment dokumentu o zobowiązaniach gminy. Ponadto z kwoty 2.4 mln obligacji  zostało nienaruszone 1.7 mln, reszta jest w obiegu ale to nie znaczy, że zostały one nieodwracalnie wydane.

Strony