To się działo w Wobałach!

Oj działo się! Dzień sportowy dzięki pogodzie odbywał się  dwa dni. Były biegi w różnych kategoriach, mecze piłki nożnej, mecz dzieci z dorosłymi oraz przeciąganie liny dzieci kontra starsi. Lekko nie było. Dzieci rządziły  na boisku. Oczywiście były medale, puchary i nagrody.Dorośli mogli się przyglądać i uczyć jak w miłej, sportowej atmosferze przeprowadzić tak świetną imprezę. Gratulacje pomysłu, organizacji!

Wczorajsza (20.06.2018 r) sesja rady naszej gminy

Z obrad sesji: przewodniczący rady poinformował, iż brał udział w spotkaniu w naszym starostwie. Dotyczyło ono dróg powiatowych. Na tym spotkaniu opiniowano m.in wniosek radnej Stypułkowskiej o przebudowę drogi powiatowej Dubeninki-Bludzie. Wniosek zanegowano uznając, że jest to droga o charakterze lokalnym, o małym znaczeniu dla powiatu  w stosunku do innych dróg, ponadto aby mówić o przebudowie i wsparciu finansowym LP należy znieść ograniczenia tonażowe na istniejącym wiadukcie. Starostwo bardziej zainteresowane jest naprawą drogi Linowo - Przerośl.

Posiedzenie komisji Rady Gminy Dubeninki w dniu 14.06.2018 r

Wczoraj odbyło się wspólne posiedzenie komisji  naszej rady gminy. Pozytywnie zaopiniowano przedstawione projekty uchwał. Z innych wiadomości - być może jednak będą zatrudnione osoby pracujące w ramach prac publicznych - trwa proces decyzyjny w Warszawie;- są zagwarantowane  środki (100 tys.) na otwartą strefę aktywności (osa) w Pluszkiejmach przy plaży.  Droga na Stańczyki będzie prawdopodobnie wykonana. Pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. Drugi już tak. Wytypowane drogi do modernizacji nie wszystkie spełniają warunki do sporządzenia dokumentacji.

Posiedzenie komisji rady gminy w dniu 01.06.2018 r.

W dniu 01.06.2018 r. odbyło się wspomniane posiedzenie; i tak przegłosowano  drobne zmiany w budżecie gminy, następnie był omawiany wniosek o zmianę (podwyżkę) diet dla radnych, sołtysów i ryczałtu dla przewodniczącego rady. Według nowych stawek  dieta radnego (sołtysa) może wynosić 150 zł, ryczałt przewodniczącego rady 1073 zł , przewodniczącego komisji 180 zł, wiceprzewodniczącej rady 210 zł, z tym, że jako sołtys będzie także pobierać wynagrodzenie sołtysa (150 zł). Uchwałę taką złożył  wójt, mimo, że wnioskodawcą był radny Mentel.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki, z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Posiedzenie miało za zadanie podjąć decyzję o zaopiniowaniu przyznania lub nie kwoty wsparcia na zakup samochodu osobowo-terenowego  na potrzeby Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Zaopiniowano przyznanie kwoty 3 tys. zł. Z innych wieści  można wspomnieć o tym, że - zakupiono 36 wywrotek żwiru na podłatanie dróg, wójt stwierdził, że  chyba za wcześnie jest jeszcze na równanie dróg. Ja myślę, że jak kiedyś równano  i na wiosnę i na jesień, tak teraz uznano, że wystarczy raz na rok -latem. Na wiosnę trochę się ujeździ,  na zimę śnieg przysypie i przetrwamy;

Strony