XVII sesja Rady Gminy Dubeninki

Dziś odbyła się sesja rady naszej gminy. Na początku sesji podziękowano byłej już pani skarbnik  Bożenie Wronowskiej za dotychczasową pracę i życzono miłego emerytowania. Pani wicestarosta wręczyła odznaczenia naszym trzem rodzimym rolnikom za dotychczasowe gospodarowanie. Gwoździem programu było głosowanie nad uchwałą przygotowaną przez wójta, na podstawie wniosku  Optimy, dotyczącą podwyżki ceny wody.

Zebranie wiejskie w Dubeninkach

Dziś odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Dubeninki. Głównym punktem  zebrania było podjęcie decyzji czy sołectwo będzie korzystać z funduszu sołeckiego czy nie. Zdecydowaną większością głosów podjęto decyzję pozytywną. Następnie przystąpiono do dyskusji o tym na co konkretnie decydujemy się wydać środki funduszu. Po burzliwych, aczkolwiek konkretnych obradach ustalono, że pomimo szczerych chęci środków funduszu nie można z przyczyn prawnych wydać na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej w Dubeninkach ani na chodnik dla osób pieszych łączący Dubeninki i Łoje.

Sękaczewo

Zapraszamy firmy i osoby prywatne, które chciałyby na imprezie wystawić swoje stoiska handlowe podczas imprezy, do zgłaszania się.  Deklarację woli uczestnictwa należy dostarczyć do 30 lipca (Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga, ul. M. Konopnickiej 6/10, 19-504 Żytkiejmy lub e-mail zyt.struga@gmail.com). Organizator do 2 sierpnia skontaktuje się z wybranymi podmiotami w celu ustalenia szczegółowych warunków wystawienia. Zaproszenie do udziału w festynie otrzymają tylko te podmioty, które zaakceptują ustalone warunki.

 

Gwiazdy spadną nad Dubeninkami

Noc z 12 na 13 sierpnia warto spędzić poza miastem. To bowiem wtedy nad naszymi gł spadnie rój Perseidów. Niebo rozświetli około 150 spadających gwiazd na godzinę, które będą poruszać się z prędkością nawet 60 km na sekundę. Gdzie najlepiej obserwować to niecodzienne zjawisko?

Chociaż deszcz meteorów można oglądać co roku, tych, które spadną za kilka dni, będzie wyjątkowo dużo. W nocy z 12 na 13 sierpnia niebo rozświetli nawet 150 spadających gwiazd na godzinę, czyli dwukrotnie więcej niż można dostrzec zazwyczaj. Ostatni raz podobne zjawisko miało miejsce 7 lat temu.

Strony