3.11.2023
Gmina Dubeninki Decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie dostała dofinansowanie w wysokości 24.200,00 zł., czyli 80 procent do „Programu profilaktyki boreliozy w...
19.10.2023
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Dubeninki.
11.10.2023
Zarządzenie Nr 594/2023 Wójta Gminy z dnia 10 października 2023 r. Dubeninki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Dubeninki na sołectwa
7.10.2023
W sobotę, 7 października 2023 po południu ogłoszono wyniki kolejnego, 8. już naboru wniosków Polski Ład.
19.09.2023
Gmina Dubeninki otrzyma dofinansowanie na infrastrukturę wodnokanalizacyjną
23.08.2023
Gmina Dubeninki poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy lekarza w Ośrodku Zdrowia w Żytkiejmach.
12.07.2023
Od 1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Dodatek w wysokości 300 zł miesięcznie będzie należał się osobie, która przez 8 lat pełniła funkcję sołtysa.

Strony