22.10.2021
Nie tak dawno, na stronach naszego wydawnictwa opisywałem cmentarz I wojenny oraz rodzin pruskich, położony pomiędzy Wobałami a Przesławkami.
20.10.2021
Od dłuższego czasu nic nie słychać o wspomnianej w tytule drodze i jej przebudowie, mamy swoje organy gminy, mamy wsparcie w radzie powiatu. Być może są jakieś nowe informacje ale ich właściciele nie dzielą się nimi.
19.10.2021
Rejestr umów za rok 2020 Lp Nr umowy Data zawarcia Przedmiot umowy Strona umowy Wartość umowy w zł Uwagi
16.10.2021
O ile większość historycznych kamieni na terenie Puszczy Rominckiej jest opatrzona inskrypcjami dość dobrze identyfikującymi okoliczności ich powstania, o tyle są dwa głazy co do których krążą różne wersje o...
16.10.2021
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak złożyć deklarację?
13.10.2021
Wczoraj, na BIP-e naszej gminy ukazało się następujące zawiadomienie.
6.10.2021
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 07 października 2021 r. o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach. Porządek posiedzenia Komisji: 1.
4.10.2021
Na stronie naszego urzędu (informacja BIP) pojawiła się niepozorna informacja ale ważna w treści: ''Dubeninki, dnia 10.09.2021 r.

Strony