WOŚP - 2018

Dzisiaj od rana, wolontariuszki w asyście strażaków OSP zbierały, w Żytkiejmach i Skajzgirach, pieniądze na rzecz WOŚP. I to już kolejny raz. Przez kilka godzin dzielnie stały z puszkami na mrozie. Brawo! Podobna zbiórka zastała przeprowadzona w Dubeninkach. O wynikach tych zbiórek poinformujemy jak tylko wszystkie datki zostaną policzone przez sztab WOŚP w Gołdapi. RG

Budżet 2018 - uchwalony!

Dziś uchwalono budżet gminy Dubeninki na 2018 rok ( 13 głosów za, dwa wstrzymujące się). Oprócz tego najważniejszego wydarzenia dzisiejszej sesji było także - omówienie przez przedstawiciela  starostwa zmian, które nastąpiły w prawie budowlanym, rozmawiano m. in. o tym ile wiat  i o jakiej powierzchni  możemy stawiać na działce, o tym co wymaga zgłoszenia  a co niczego nie wymaga, itp.  Przedstawiciel  Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówił sprawy związane z formalnościami dopłatowymi.

Posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 

Zebranie Rady W-MIR będzie otwarte dla zainteresowanych rolników. Porządek obrad przewiduje informacje na kilka ważnych i aktualnych tematów.

Porządek posiedzenia:

1) Otwarcie posiedzenia

2) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

    a)  informacje nt obrotu nieruchomościami rolnymi będącymi w zasobie KOWR,

    b) informacje nt sytuacji na rynkach rolnych.

3) Planowane działania w ramach PROW 2014-2020 w roku 2017 - ogólne zasady oraz realizacja płatności za rok 2017 -      informacja ARiMR.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 06.12.2017r.

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie wspomnianej komisji. W trakcie obrad, które przebiegły w miarę normalnie jeśli mówić o zachowaniu radnych ( coś tam jeden próbował dłubać ale może w końcu zaczyna do niego docierać , że trochę zwykłej kultury jeszcze nikomu nie zaszkodziło), poruszano sprawy zaopiniowania budżetu gminy na rok 2018 ( zaopiniowano pozytywnie). Oby to wszystko udało się zrealizować.

Strony