Uroczyste nadanie sztandaru wraz z otwarciem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi oraz otwarcia siedziby i nowego budynku komendy policji. Przekazania sztandaru i otwarcia siedziby komendy dokonał Wiceminister Spraw Wewnętrznych Rządu RP Pan Jarosław Zieliński.

Strony