Uroczyste nadanie sztandaru wraz z otwarciem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi oraz otwarcia siedziby i nowego budynku komendy policji. Przekazania sztandaru i otwarcia siedziby komendy dokonał Wiceminister Spraw Wewnętrznych Rządu RP Pan Jarosław Zieliński.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Dziś w Dubeninkach Lotnicze Pogotowie Ratunkowe udzieliło pomocy jednemu z naszych mieszkańców. Jednym z wielkich plusów ( i chyba niewielu) naszej służby zdrowia jest właśnie działalność   tegoż pogotowia. Szybko i niemal w każdych warunkach potrafi udzielić pomocy i  dostarczyć pacjenta do odpowiedniej placówki. Dobrze się składa, że w Dubeninkach mamy takie przysposobione lądowisko a w razie potrzeby miejsce lądowania zabezpieczają nasi strażacy ochotnicy. Oby takich lądowań było jak najmniej.

Strony