Dzień sportowy na Wobałach

9 sierpnia młodzież z miejscowości Wobały urządziła sobie "dzień sportowy". Rozegrano zawody w różnych dyscyplinach, rozdano, dyplomy uczestnictwa i nagrody. Wieczorem zorganizowano ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Pogoda dopisała. Było profesjonalne nagłośnienie i muzyka. Część uczestników spędziła noc pod namiotem. Głównym organizatorem dnia była Ola Romanowska. Brawo za pomysł i realizację. Oto jej relacja z tego wydarzenia: "Dnia 9.08.2017 r w Wobalach odbył się Dzień Sportowy, w którego skład wchodził I Turniej Piłkarski oraz II Zawody Biegowe.

Informacja publiczna

Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 U S T AWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie

Lipcowe koncerty „Rominczan”

 

Lipcowe koncerty „Rominczan”

 

Kukułecko, dzieześ ty bywała? -  z tej to strony jeziora, kole lasu, kole wody, tam na łoni. Tam gdzie, nasa Andziula, prześlicna dama siano grabała, piasek wiązała, i z chmielem za pan brat za mąż się wydawała. Słowa tych piosenek układają się w opowieść, o tym jak to dawniej bywało, a i dzisiaj też może jeszcze czasami bywa.

 

Przełom w poprawie stanu dróg gminnych?

Od kilku dni trwają prace przy przebudowie i modernizacji dróg gminnych. Dotyczy to ulicy Szkolnej w Żytkiejmach i łącznika pomiędzy asfaltową drogą powiatową a asfaltem w miejscowości Wobały. Dzisiaj kładziony jest asfalt na tym łączniku. W Żytkiejmach zaś trwają prace przy wymianie krawężników i budowie nowego chodnika na długości około 35 metrów. W kolejce czeka ulica Konopnickiej w Żytkiejmach. Będą to kolejne odcinki dróg gminnych, oprócz ulicy w Dubeninkach, doprowadzane do nowoczesnych standardów od czasów drugiej wojny światowej.

Obrady XXIV sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 29.06.2017r.

Witam, dziś odbyła się sesja rady naszej gminy. I tak w punkcie wnioski, zapytania - dużo uwagi poświecono zarośniętym poboczom dróg wszelkich kategorii- droga wojewódzka Gołdap-Wiżajny będzie koszona w przyszłym tygodniu, gminne - jak naprawiony zostanie ciągnik, powiatowe- jak rozpatrzą nasze uwagi. Były uwagi co do oznakowania tabliczkami ulic w Dubeninkach. Wójt omówił problemy z wykonaniem nowych linii kanalizacyjnych w m. Degucie- wynikają one z praw własności gruntu(nieuregulowane przez spadkobierców) i braku ich zgody na wejście z robotami.

Kazimierskie zmagania „Rominczan” zakończone sukcesem.

Kazimierskie zmagania „Rominczan” zakończone sukcesem.
Uwaga! Uwaga! Informacja z 51 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą:
W kategorii zespołów śpiewaczych:
- drugą nagrodę otrzymał zespół śpiewaczy „ROMINCZANIE” z Dubeninek (woj. Warmińsko – Mazurskie, pow. Gołdap, gmina Dubeninki).

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Rozwoju, Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Dubeninki

W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Rozwoju, Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Dubeninki. Po otwarciu obrad komisje wyjechały do miejscowości Łoje aby zapoznać się z technologią budowy dróg betonowych oraz zobaczyć jak takie drogi wyglądają w praktyce.

Strony