Informacje dotyczące udzielenia schronienia uchodźcom na naszym terenie

Jeżeli dysponujesz miejscem i środkami, żeby przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy, możesz to zrobić bezpośrednio lub zgłaszając taką wolę w Urzędzie Gminy Dubeninki (deklarację można pobrać z naszej www do pobrania tutaj - plik docx).

! Jeżeli chcesz zadeklarować przyjęcie 20 lub więcej uchodźców z Ukrainy w jednym obiekcie możesz zgłosić się do Urzędu Gminy Dubeninki, e-mail: e.moszczynska@dubeninki.pl, tel. (87) 615 81 37, tel. kom. 661281891. W takim przypadku przewiduje się współfinansowanie kosztów pobytu przez Wojewodę.

! Jeżeli przyjąłeś uchodźców pod swój dach, poinformuj o tym Urząd Gminy i straż graniczną - SG pomoże skompletować gościom dokumenty do wniosku o status uchodźcy.

! Jeżeli posiadasz informacje o tym, że uchodźca z Ukrainy potrzebuje pomocy medycznej poinformuj go, że może zgłosić się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poradni specjalistycznej, czy szpitala, gdzie zostanie udzielona adekwatna pomoc medyczna. Usługa dla tych osób jest bezpłatna.

! Jeżeli chcesz wspomóc finansowo działania, które zapewnią pomoc uchodźcom oraz dowiedzieć się o innych możliwościach pomocy, wejdź na stronę https://pomagamukrainie.gov.pl/. Gmina nie prowadzi zbiórki środków finansowych na ten cel. Zbiórki finansowe prowadzą organizacje pozarządowe.

! Jeżeli chcesz przekazać pomoc rzeczową uchodźcom z Ukrainy, możesz dostarczyć ją do dwóch punktów na terenie gminy Dubeninki - do remizy OSP w Dubeninkach lub remizy OSP w Żytkiejmach, w dni robocze w godzinach 8.30-12.30. Jeżeli potrzebujesz dostarczenia w innych godzinach - uzgodnij dogodny termin - tel. 661281891 (p. Ewelina Moszczyńska)

! Jeżeli masz wątpliwości lub nie wiesz co zrobić, by pomóc naszym sąsiadom w potrzebie, skontaktuj się z Urzędem Gminy Dubeninki - razem ustalimy jak możemy pomóc.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ!

Ewa Bogdanowicz - Kordjak

Komentarze

A może by tak gmina

A może by tak gmina udostępniła miejsca na przykład w remizach strażackich, w mieszkaniach komunalnych w Wobałach, jest wiele miejsca na wiele osób w budynku po siedzibie Straży Granicznej w Dubeninkach, nic tylko działać. Przekazywać informacje też dobrze ale własne działania zwłaszcza jak się pełni rolę publiczną są jeszcze lepsze. AP

Miejsca dla uchodźców ukraińskich

Jestem po rozmowie telefonicznej z panią sekretarz. Poinformowała mnie, że nasza gmina zgłosiła do wojewody 95 miejsc gotowych na przyjęcie uchodźców. Są to miejsca zaoferowane przez osoby prywatne, fundacje i gminę. Rozpoczęto też kampanię informacyjną nt pomocy Ukraińcom. Okazuje się, że jesteśmy jedyną gminą z powiatu gołdapskiego (do wczoraj), która zgłosiła chęć i gotowość przyjęcia uchodźców. O relokacji decyduje wojewoda. Na razie nie ma informacji o przyjeździe pierwszej grupy uchodźców. Cieszę się, że władze naszej gminy, wraz z innymi podmiotami, stanęły na wysokości zadania i wykazują duże zaangażowanie. RG