Uroczyste nadanie sztandaru wraz z otwarciem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi oraz otwarcia siedziby i nowego budynku komendy policji. Przekazania sztandaru i otwarcia siedziby komendy dokonał Wiceminister Spraw Wewnętrznych Rządu RP Pan Jarosław Zieliński.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Dziś w Dubeninkach Lotnicze Pogotowie Ratunkowe udzieliło pomocy jednemu z naszych mieszkańców. Jednym z wielkich plusów ( i chyba niewielu) naszej służby zdrowia jest właśnie działalność   tegoż pogotowia. Szybko i niemal w każdych warunkach potrafi udzielić pomocy i  dostarczyć pacjenta do odpowiedniej placówki. Dobrze się składa, że w Dubeninkach mamy takie przysposobione lądowisko a w razie potrzeby miejsce lądowania zabezpieczają nasi strażacy ochotnicy. Oby takich lądowań było jak najmniej.

XVII sesja Rady Gminy Dubeninki

Dziś odbyła się sesja rady naszej gminy. Na początku sesji podziękowano byłej już pani skarbnik  Bożenie Wronowskiej za dotychczasową pracę i życzono miłego emerytowania. Pani wicestarosta wręczyła odznaczenia naszym trzem rodzimym rolnikom za dotychczasowe gospodarowanie. Gwoździem programu było głosowanie nad uchwałą przygotowaną przez wójta, na podstawie wniosku  Optimy, dotyczącą podwyżki ceny wody.

Zebranie wiejskie w Dubeninkach

Dziś odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Dubeninki. Głównym punktem  zebrania było podjęcie decyzji czy sołectwo będzie korzystać z funduszu sołeckiego czy nie. Zdecydowaną większością głosów podjęto decyzję pozytywną. Następnie przystąpiono do dyskusji o tym na co konkretnie decydujemy się wydać środki funduszu. Po burzliwych, aczkolwiek konkretnych obradach ustalono, że pomimo szczerych chęci środków funduszu nie można z przyczyn prawnych wydać na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej w Dubeninkach ani na chodnik dla osób pieszych łączący Dubeninki i Łoje.

Strony