Artykuły

Zadbajmy o nasze zwierzęta.

Od paru tygodni mamy prawdziwą zimę. Gruba pokrywa śnieżna utrudnia, dzikim zwierzętom i ptakom, szukanie pożywienia, a niska temperatura nie polepsza sytuacji. Zadbajmy o nasze domowe i dzikie zwierzęta oraz ptaki. Z moich obserwacji wynika, że dzikie ptaki preferują ziarna niełuskanego, czarnego słonecznika. Sikorki, ale nie tylko, oczywiście słoninkę. Nasze psy i koty potrzebują, oprócz schronienia, ciepłej strawy i ciepłej wody. Zwracam się do rolników, którzy mają nadwyżki siana, o dokarmianie dzikich mieszkańców lasów i zagajników. Czy nadleśnictwo dokarmia zwierzęta w puszczy? Nie wiem, ale nie zauważyłem bel siana. Może są gdzieś pochowane. RG