Artykuły

Rozliczenie obligacji komunalnych

Dzisiaj otrzymałem Zestawienie wykorzystanych obligacji komunalnych. Z 2.400.000 PLN wykorzystano 1.746.385 PLN. Pozostało do wykorzystania 653.615 PLN. Zaciekawiły mnie pkt. 6 i pkt. 10. Postaram się dowiedzieć czegoś więcej. Uchwała Rady Gminy w sprawie emisji obligacji komunalnych została podjęta 13 maja 2016 roku (Uchwała nr XIII/91/16). Kilka faktów :
§ 2
Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych .
§ 3
Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
Seria A16 o wartości 100.000,00 zł,
Seria B16 o wartości 100.000,00 zł.
Seria C16 o wartości 200.000,00 zł,
Seria D16 o wartości 400.000,00 zł,
Seria E16 o wartości 400.000,00 zł’
Seria F16 o wartości 400.000,00 zł
Seria G16 o wartości 400.000,00 zł
Seria H16 o wartości 400.000,00 zł
Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2016 r.
Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Dubeninki.
§ 4
Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
obligacje serii A16 zostaną wykupione w 2021 r.,
obligacje serii B16 zostaną wykupione w 2022 r.,
obligacje serii C16 zostaną wykupione w 2023r.
obligacje serii D16 zostaną wykupione w 2024 r.
obligacje serii E16 zostaną wykupione w 2025 r.
obligacje serii F16 zostaną wykupione w 2026 r.
obligacje serii G16 zostaną wykupione w 2027 r.
obligacje serii H16 zostaną wykupione w 2028 r.
Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
Tak więc w tym roku nasza gmina musi wykupić obligacje serii A16 o wartości 100.000 PLN. Wszystkie obligacje powinny być wykupione najpóźniej w 2028 roku.
RG