Artykuły

Żytkiejmy pięknieją

Oprócz udanej rewitalizacji budynku komunalnego przy ul. Lipowej, na wjeździe i wyjeździe z Żytkiejm, w ubiegłym roku, stanęły dwie rzeźby przedstawiające mężczyznę z sękaczem i dużym, czytelnym napisem z nazwą miejscowości. Fajny i udany pomysł. Postaram się dowiedzieć czyj i kto jest wykonawcą tych dwóch rzeźb.
Postawienie rzeźb na wjeździe i wyjeździe do/z Żytkiejm to pomysł Stowarzyszenia "Żytkiejmska Struga". Gratuluję!
RG