Artykuły

Rewitalizacja budynku komunalnego w Żytkiejmach

W 2020 roku została przeprowadzona, pierwsza tak kompleksowa, rewitalizacja budynku komunalnego w Żytkiejmach przy ul. Lipowej. W załączeniu informacja na temat zakresu robót, wykonawcy i kosztu remontu. Oby takich rewitalizacji było więcej! Nazwa wykonawcy: Darbud Dariusz Zalewski Całkowita wartość – 822272,85 zł Dofinansowanie – 660606,14 Środki własne 161666,71 zł Wykonanie ocieplenia (termomodernizacja) wraz z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej nr 5 w Żytkiejmach 1. Zakres prac obejmuje: - przyklejenie warstwy styropianu do ościeżnic (zastosować profil przyokienny) oraz ścian wraz z kołkowaniem, - odkopanie ścian fundamentowych wykonanie izolacji pionowej oraz docieplenia - wykonanie warstwy zbrojącej z siatki zatopionej w kleju, - montaż podokienników oraz obróbek blacharskich gzymsów, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, - wykonanie projektowanej sztukaterii, - wykonanie opaski wokół budynku z nawierzchni typu polbruk, - montaż balustrady ze stali nierdzewnej na zewnątrz przy wejściu do klatki schodowej, - montaż oświetlenia LED z czujnikiem ruchu wejść do budynku, - uporządkowanie terenu wokół budynku. 2). DACH GŁOWNY - demontaż: rynien, obróbek blacharskich, ław kominiarskich, - rozebranie pokrycia z dachówki ceramicznej wraz z deskowaniem, - rozebranie kominów do poziomu stropu na strychu, - wymurowanie kominów ponad połać dachową. Do poziomu połaci dachu kominy wykonać z cegły pełnej, otynkować oraz wybiałkować. Powyżej połaci dachowej wymurować z cegły klinkierowej pełnej zakończone cegłą po obwodzie z wypełnieniem w postaci czapki betonowej, - wykonanie deskowania połaci dachowej wraz z pokryciem papą, - wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z wykonaniem: obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, ław oraz stopni kominiarskich, - montaż wyłazów dachowych wraz z drabinkami, - montaż podbitki okapu. 3). BALKONY, ZADASZENIE BALKONÓW ORAZ WEJŚCIA DO BUDYNKU - balkony: skucie posadzek betonowych, wykonanie izolacji z masy dwuskładnikowej, wykonanie posadzki betonowej z dodatkiem szkła wodnego, ułożenie gresu wraz z cokolikiem. Oczyszczenie oraz malowanie balustrad, - zadaszenie balkonów: demontaż istniejącego pokrycia wraz z deskami okapowymi, wykonanie nowych desek okapowych oraz podłoża z płyty OSB wodoodpornej, wykonanie izolacji z dwóch warstw papy (wierzchnia z papy termozgrzewalnej), ułożenie pokrycia z blachy na rąbek stojący, wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien oraz rur spustowych, - zadaszenie wejść do budynku: uzupełnić ubytki betonu, wykonać warstwę papy termozgrzewalnej, ułożenie blachy na rąbek stojący, montaż obróbek blacharskich, wykonanie warstwy zbrojącej z siatki zatopionej w kleju wraz z cienkowarstwową wyprawą tynkarską, 4). POMIESZCZENIE STRYCHOWOWE - wymiana stolarki drzwiowej na EI 30, - demontaż desek podłogowych, usunięcie polepy, ułożenie folii paroizolacyjnej, ułożenie ocieplenia z wełny mineralnej, wykonanie rusztu pod płyty OSB, ułożenie podłogi z płyt OSB ognioodpornych, - ocieplenie ścian przyległych do mieszkań wełną mineralną umiejscowioną między rusztami, okładziny rusztu w postaci dwóch warstw płyty GKB. 5) BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW: Jerzyk – 10 podwójnych budek typu dla jerzyka, o małych otworach wlotowych (3 x 5 cm) Kawka – 3 budki dla kawki (budka typu D; wymiary długość i szerokość ok. 25 cm, wysokość ok. 40 cm, daszek o bokach 30 cm, otwór wlotowy o średnicy 9,5 cm). Szpak – 4 budki dla szpaka (budka typu B; wymiary długość i szerokość ok. 18 cm, wysokość ok. 40 cm, daszek o bokach 25 cm, otwór wlotowy o średnicy 4,5 cm). Wróbel domowy – 6 budek dla wróbla (budka typu A; wymiary długość i szerokość ok. 15 cm , wysokość ok. 34 cm, dno o bokach 15 cm, otwór wlotowy o średnicy 3,3 cm). Nietoperze – Budki powinny być typu podtynkowego o wymiarach min. 50x70 cm o prostej konstrukcji tworzącej przestrzeń pomiędzy ścianą budynku, a elewacją. Źródło informacji: Z-ca wójta Stanisław Kosiński. Zdjęcia: RG