Ankiety

Dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie i wyrażenie w ten sposób swojej opinii. Niestety jest to przeważnie jedyny  taki środek pozostały naszym mieszkańcom. Ani rada i nasze władze nie kwapią się do zasięgania zdania w sprawach dotyczących nas wszystkich. Nie jest według mnie  żadnym problemem przeprowadzenie, przed podjęciem decyzji, konsultacji z wyborcami.  Nie widzę żadnych przeciwwskazań do podejmowania dialogu w sprawach  gminy. A swoją drogą pamiętacie kiedy były ostatnio spotkania  w sołectwach, wioskach z władzami z inicjatywy władz? Zapraszam  do udziału w kolejnej ankiecie.

Komentarze

oj będziecie na caritas

oj będziecie na caritas wpłacać panie Mentel, oj będziecie

W opisie ankiety dołączyłem

W opisie ankiety dołączyłem plik o wynagrodzeniu radnych. Można przyjąć, że miesięcznie w zależności od posiedzeń radny otrzymuje 1,2  stawki. Przypominam, że jest to funkcja społeczna,  z obserwacji wynika, iż spora część  radnych swoją aktywność ograniczyła do złożenia ślubowania, reszta jest milczeniem.  Było już o tym wielokrotnie, są po prostu.. sami nie wiedzą po co.

To tak jak i większość

To tak jak i większość sołtysów słowa nie powie a pieniądze bierze. Ale niektórzy radni chcą im podwyżki. Śmiech na sali...a ankieta też nie jest wiarygodna co kilka dni ta sama osoba oddaje głos i z 30 osób robi się 5 i taka jest prawda.