Informacja o składaniu wniosków na węgiel

2022-11-03
Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z zapowiedzią, Gmina Dubeninki przystępuje do samodzielnego prowadzenia sprzedaży węgla w cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę. Uprawnione do skorzystania z tej możliwości są osoby spełniające kryteria do dodatku węglowego zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 poz. 2236).

Wnioski o zakup węgla kamiennego (w postaci orzech, groszek lub miał) już można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubeninkach (ul. Dębowa 27, pok. 9, tel. 87 615 81 20). Wzór wniosku dostępny jest na stronie dubeninki.pl oraz w siedzibie GOPS.

O dostępności węgla w preferencyjnych cenach decydować będzie kolejność złożenia wniosków.

Procedura zakupu będzie przebiegać w ten sposób, że po złożeniu wniosku, urzędnicy go rozpatrzą i w przypadku spełniania kryteriów wnioskodawca zostanie zaproszony do opłacenia wystawionej faktury. Z opłaconą fakturą zapraszamy po asygnatę, na podstawie której będzie można odebrać węgiel z placu zlokalizowanego w Dubeninkach. Węgiel pakowany jest w tzw. „big bag” po 750kg oraz w worki po 25kg. Transport z placu w Dubeninkach do domu leży po stronie kupującego.

Spodziewamy się, że węgiel będzie można odbierać z placu w Dubeninkach od ok. 14.XI.2022.

Uprawnione gospodarstwo domowe może zakupić w preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla do końca 2022 roku oraz kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku.

Wniosek o zakup preferencyjny - plik doc

Wniosek o zakup preferencyjny - plik pdf
https://www.dubeninki.pl/asp/informacja-o-skladaniu-wnioskow-na-wegiel,1...

Ewa Bogdanowicz - Kordjak

Komentarze