Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 07 października 2021 r. o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 07 października 2021 r. o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach. Porządek posiedzenia Komisji: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Rozpatrzenie petycji z dnia 05 października 2021r. 3. Zamknięcie posiedzenia. Posiedzenie w/w komisji odbędzie się w sprawie planowanej inwestycji (żwirowni) w miejscowości Kiekskiejmy. Będą zapewne padały argumenty za i przeciw, mam nadzieję, że wygra interes gminy czyli mieszkańców. Może zdarzyć się tak, że wymogi formalne będą spełnione więc wydający decyzję nie będzie miał wyjścia mimo dania racji mieszkańcom. Sprawa jak najbardziej do przedyskutowania przez radnych. AP

Komentarze

Komisja w sprawie petycji

Komisja w sprawie petycji odbyła się w ekspresowym tempie tzn. orzekła, że wniesiona sprawa petycją nie jest i nie będzie jej rozpatrywać. Mimo takiego stwierdzenia nic nie stało na przeszkodzie aby tak po ludzku przybyłych mieszkańców wysłuchać i poznać problem. Tak się nie stało. Wynika z tego, mając doświadczenia ostatniej sesji, że z radnymi trzeba rozmawiać lecz radni z mieszkańcami naszej gminy już niekoniecznie. Tym razem hasło ,,warto rozmawiać" nie zadziałało. AP