Nowy zwyczaj w polowaniach.

Na stronie naszego urzędu gminy pojawiły się informacje dotyczące terminów polowań.

Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 poz. 67 ze zm.) Wójt Gminy Dubeninki podaje do publicznej wiadomości plany polowań zbiorowych organizowanych na rok 2020/2021 przez Koło Łowieckie nr. 161 „GRANICA” w Gołdapi:
Obwód
nr
Data
Rejon polowania
28
06.12.2020
Bludzie, Tuniszki, Rakówek, Cisówek, Łoje, Sumowo.
29
20.12.2020
Botkuny, Jurkiszki, Górne, Kałkowo, Kociołek, Marlinowo, Bronisze.
28
03.01.2020
Zawiszyn, Sumowo, Ślepowo, Łoje, Białe Jeziorki, Rakówek
29
10.01.2020
Jabramowo, Kozaki, Kolniszki, Regiele, Górne, Pluszkiejmy
28
14.02.2020
Cały obwód łowiecki
29
28.02.2020
Cały obwód łowiecki

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42ab ust.3 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Wójt Gminy Dubeninki

http://bip.dubeninki.pl/system/obj/5178_Polowania_na_terenie_Puszczy_Rom....

Komentarze

Czy nowy zwyczaj nie obowiązuje Koła Łowieckiego "Las" w Gołdapi

Nareszcie właściciele gruntów mogą się dowiedzieć kiedy wataha tzw myśliwych zamierza urządzać sobie tzw polowania. Krok w dobrym kierunku. Do pełnego obrazu brakuje mi zawiadomienia Koła Łowieckiego "Las" w Gołdapi. Czyżby ich nie obowiązywały nowe przepisy? Co na to władze naszej gminy? RG