Informacja o posiedzeniu Komisji stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020r. o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach

Porządek posiedzenia Komisji:  1. Otwarcie posiedzenia.2. Zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Dubeninki w roku 2019.3. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2020r.4. Ocena wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2019r.5. Sprawy różne.6. Wyjazd w teren do miejscowości Sumowo celem zapoznania się z przebiegiem dróg i działek gminnych.7. Zamknięcie posiedzenia.  

Komentarze