Odpowiedzi na pytania redakcji

W załączeniu przedstawiam odpowiedzi naszego wójta na skierowane do niego wnioski  o udzielenie  informacji  publicznej w sprawach naszej gminy. Przy okazji  biję się w pierś, że rzeczywiście użyłem niepoprawnego zwrotu ale popularnego ,,sekretarz urzędu'' a nie ,,sekretarz  gminy''. Nie będę  odnosił się do niedorzeczności na temat intencji, zamiarów czy planów  o których mowa w odpowiedzi. AP  

Załączam treść wniosku;

Wójt Gminy Dubeninki Pan Ryszard Zieliński.

 

Redakcja  wydawnictwa ,,Nasze Dubeninki", mając na uwadze jawność działań  organów gminy, zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji na temat okoliczności odejścia Pana Stanisława Kosińskiego z funkcji sekretarza  urzędu oraz powołania go na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Dubeninki. W informacji proszę o udokumentowanie ostatniego wynagrodzenia na stanowisku sekretarza oraz wynagrodzenia na nowym stanowisku. O ile prawdą jest, iż Pan Kosiński odszedł na emeryturę  i powrócił do pracy na nowe stanowisko proszę także o podanie wysokości  kwoty wypłacenia  ewentualnej odprawy, nagród  i innych należności finansowych.  Proszę także o udzielenie informacji czy stanowisko zastępcy wójta w naszej gminie będzie realizowane stale,  czy  jest ono przypisane tylko Panu Kosińskiemu? Ponadto wnoszę o udzielenie informacji -  dlaczego kilka dni po powołaniu Pana Kosińskiego na nowe stanowisko nie przedstawił  Pan na sesji rady gminy nowego zastępcy wójta?

 

Redakcja ,,Nasze Dubeninki" wnosi także o udzielenie informacji dotyczącej zakupu na rzecz gminy koparko-ładowarki tzn. ile zapłacono za wspomniany sprzęt, ile wydatkowano środków na doposażenie jej oraz za jaką kwotę i w jakim trybie sprzedano, zbyto starą ładowarko-koparkę?

 

Informację proszę przesłać drogą elektroniczna na adres redakcji.              

 

                                                                                                                                                                  Redaktor naczelny

 

                                                                                                                                                                      Alojzy Patejko

 

Komentarze

Mroczność działania

Panie redaktorze, dziękujemy Panu za dociekliwość, która na pewno nie podoba się władzy lecz wielu ludziom otwiera oczy na gospodarność i troskę o dobro ogółu społeczeństwa. Obawiam się tylko, że dla mieszkańców informacja ta będzie przyczynkiem do różnorodnych komentarzy ale nie przełoży się to na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków, czego przykładem są głosowania. Takie mamy społeczeństwo. Ludziom oczy zamydlili zrobieniem drogi przez osiedle i w opinii społecznej są dobrzy. Nieważne, że to w sumie za pieniądze podatników nie własne z kieszeni wyjęte. To co się stało prawdopodobnie jest zgodne z obowiązującym prawem ale czy moralnie czyste? Niech każdy sam sobie odpowie !!! Pozdrawiam a naszej lokalnej władzy życzę spokojnych snów -bez koszmarów.
PS. W kontekście Pana dociekliwości rodzi się pytanie. Czy zapał naszych niektórych radnych już wygasł? Chętnie poznał bym opinie tych radnych, którzy przed wyborami mieli tyle planów do zrealizowania a którzy nas wyborców dalej reprezentują.

Dziękuję Olo za miłe słowa,

Dziękuję Olo za miłe słowa, szkoda, że to  co jest albo powinno być jawne trzeba wyrywać. Taka liga. Co do radnych, no mają narzędzia prawne aby działać, mogą powiedzieć ,,sprawdzam" tylko  trzeba się do tego zmobilizować. Może być ciekawie. Czy wójt może spać spokojnie jeśli chodzi o absolutorium  czy kadencję? Hm..