Nasza droga 651

W załączeniu odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie  dotyczące  obecnego stanu prac, planów  wobec wspomnianej drogi.

 

Znak sprawy: ZDW-NOP-060/34/19

 

 

Alojzy Patejko

 

W odpowiedzi na emaila z 30 lipca br. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” jest na etapie prac projektowych i uzyskiwania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zakończenie tego etapu planowane jest w IV kwartale 2019 r. Głównym powodem przedłużenia się procedury projektowej było złożenie przez mieszkańców powiatu gołdapskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Wójta Gminy Dubeninki, w wyniku czego zaszła konieczność ponownego przeprowadzenia czasochłonnego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informujemy również, iż realizacja robót budowlanych planowana jest do końca okresu finansowania bieżącej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Pozdrawiamy

 

Zespół Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Komentarze

Sprawa niejasna

Panie redaktorze, jeśli to możliwe to byłoby bardzo dobrze, aby w tej sprawie wypowiedział się również nasz wójt. Ja dotychczas z powszechnie uznanego za wiarygodne źródło słyszałem, że powodem opóźnień jest stanowisko negatywne mieszkańców gołdapskiej ulicy. Sprawa jak widać jest mocno "zaciemniona". Żebyśmy nie zostali z ręką w nocniku jak to zwykle w takich sytuacjach bywało.
Podziękowania dla P. Redaktora za zainteresowanie się sprawą.
Pozdrawiam