Żwirownia w Kiekskiejmach

Obwieszczenie Wójta Gminy Dubeninki o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

Załącznik

http://www.bip.dubeninki.pl/system/obj/4544_IGP.6220.3.8.2019.pdf

Komentarze

Temat wskazany do wyrażenia

Temat wskazany do wyrażenia opinii przez mieszkańców zarówno pod względem ingerencji w przyrodę jak i porównania zysków i strat w skali gminy.  Temat był poruszany za,,naszej  kadencji"  w kwestii - co nam  z takiej działalności firmy  , która sprzedaje urobek przy okazji niszcząc nasze drogi powiatowe i gminne. Nie słyszałem i nic nie wiem o tym aby firma ta zrekompensowała niezaprzeczalne niszczenie dróg. Inną sprawą jest też fakt, że są to drogi publiczne i każdy może z nich korzystać w sposób określony przez zarządcę ale każdy gospodarz tej drogi powinien o  nią zadbać znając koszty naprawy lub przebudowy. Naprawa dróg jest procesem drogim i czasochłonnym, wystarczy wspomnieć o tym , że pierwszy kawałek drogi asfaltowej  w naszej gminie został  wykonany w roku 2014 (chyba) jako ul. Osiedlowa w Dubeninkach, wiele  lat po  wejściu w życie samorządów  w miarę lub rzekomo autentycznych.