NAJNOWSZY RANKING ZAMOŻNOŚCI SAMORZĄDÓW. JAK SIĘ PLASUJĄ – POWIAT, MIASTO I GMINY?

Otrzymaliśmy kolejny ranking zamożności samorządów polskich. W kategorii powiatów i miast powiatowych powiat gołdapski i miasto powiatowe Gołdap zaliczyły awans. Nieco dołują w kategorii gmin wiejskich – Banie Mazurskie i Dubeninki. Twórcy rankingu obliczali dochód per capita w złotych na koniec 2018 roku.

Znaczny awans w porównaniu z rokiem 2017 zaliczyło miasto powiatowe Gołdap. Znalazło się bowiem na 84 miejscu (151 w 2017) z dochodem per capita – 3175, 59 zł.

W tej, liczącej 267 miejsc, kategorii najzamożniejsze są Polkowice (6950,52 zł).

Powiat gołdapski podskoczył z miejsca 147 na 137 z kwotą 793,23 zł. Najzamożniejszy jest powiat człuchowski (1455,44 zł). W Polsce mamy 314 powiatów.

Ranking gmin wiejskich liczy 1548 miejsc. Na 1267 (1230 w 2017) znajdują się Banie Mazurskie z dochodem – 2728,65; Dubeninki są na miejscu 854 (773 w 2017) z dochodem 2918,01 zł.

Najbogatsza jest gmina Kleszczów (35829,15 zł)

 

Metoda rankingu

(cyt. Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, nr 14, 13 lipca 2019)

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i nie ma związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność). Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej).

Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

Cały ranking pod tym linkiem:

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/07_2019/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2018-ok.pdf

Komentarze

Druga strona medalu

Uzyskane miejsce w rankingu ( po środku) w pierwszym momencie budzi radość. Zgłębiają jednak temat dochodzę do wniosku, że podstawowym powodem jest odpływ ludności z naszej gminy a to już radosną informacją nie jest. Nasze lokalne społeczeństwo się starzeje. Młodzież ucieka za pracą, chce poprawić swój status społeczny nie widząc tutaj perspektyw. Nie wiem jak u ziomków ale u mnie wiadomość ta przywołała smak gorzkiego cukru.
Pozdrawiam