II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki

Sesja odbyła się 28 grudnia 2018 r. Gościliśmy na niej Starostę Gołdapskiego Panią Marzannę Wardziejewską, radną powiatu gołdapskiego Panią Alicję Iwaniuk, Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Pana Jaromira Krajewskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pana Leszka Kowalewskiego. Pani starosta przedstawiła się i zapewniła o chęci współpracy. Wszyscy wiemy, że bolączką naszej gminy, chyba zresztą nie tylko naszej, są drogi. Pan Kowalewski przekazał kilka informacji o bieżących programach rządowych dotyczących dróg oraz o tych, które mają się rozpocząć. Uspokoił obecnych, że prace wykonane na drodze do Maciejowięt są objęte gwarancją. W przypadku gdyby po zimie coś się zadziało na w/w drodze, nie powinno to generować kosztów. Dyrektor Krajewski przekazał informację dotyczącą budowy miejsc rekreacyjno-edukacyjnych w Pobłędziu, Pluszkiejmach i budowy wież widokowych. Postęp prac jest widoczny gołym okiem. Mieszkańcy poruszający się drogą wojewódzką w kierunku Gołdapi, mogą podziwiać zmieniający się teren przy plaży nad jeziorem Czarnym w Pluszkiejmach.

Najważniejsze decyzje podjęte na tej sesji to przyjęcie budżetu gminy na 2019 rok i uchwały w sprawie wyboru metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Najbardziej drażliwy temat to podwyżka opłat za śmieci. Zgodnie z decyzją rady, gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wyniesie 15,50 zł, natomiast 16,50 zł, jeżeli nie są zbierane selektywnie. Podwyżka cen śmieci jest związana ze znacznym wzrostem cen odbioru odpadów. Póki, co nie zmieniła się opłata za samo zagospodarowanie śmieci. Przypomnę, że gmina Dubeninki jest członkiem Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, który powołał Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” w Siedliskach k/Ełku. W naszej gminie do przetargu na odbiór śmieci przystąpiła tylko jedna firma. Można by dyskutować nad możliwością unieważnienia przetargu. Pytanie czy koszty byłyby niższe, skoro zainteresowana była tylko jedna firma. Pytaliśmy o możliwość zakupu gminnego samochodu do przewozu odpadów. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości. Jest za to światełko w tunelu. Wójt Gminy Dubeninki poinformował, że będą prowadzone rozmowy członków związku międzygminnego na temat możliwości powołania firmy „córki” tj. firmy odbierającej i transportującej odpady. Powstanie firmy dałoby możliwości przeciwdziałaniu rosnącym cenom i monopolowi firm odbierających odpady. Pożyjemy, zobaczymy, jaki będzie wynik tych rozmów. Jak wiemy maleje też liczba mieszkańcowi naszej gminy. Analiza finansowa wymusza wzrost opłat.  Nie wlicza się do kosztów zagospodarowania zadłużenia, wynikającego z zaległości w opłatach mieszkańców. Dług ten wynosi około 20 tyś. zł i można się domyślać, że będzie rósł. Opłaty za śmieci są dużym obciążenie dla budżetu rodzin. Radni zwracali uwagę, że podwyżka spowoduje wzrost zadłużenia. Dyskutowali na temat możliwości egzekwowania długów mieszkańców. Planowany jest wyjazd do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” w Siedliskach k/Ełku.. Zainteresowani już dziś mogą obejrzeć film na YouTube pt. „Milion ton śmieci. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach koło Ełku” pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=492lpeDW3UI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1m17YkmC2rFSxSIKin1Mu4RSxq_HJXAuOVBuydTP0a45fYoFHPag3zspg            Zdecydowanie najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu. Tu trudno coś napisać. Budżet wygląda prawidłowo, ma pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Zawiera on inwestycje, które raczej nie zostaną zrealizowane, np.1.przebudowę drogi gminnej Łoje – Dubeninki, która nie otrzyma dofinansowania z programu rządowego, a nie ma możliwości zrealizowania inwestycji jedynie ze środków własnych gminy. W budżecie zostaje na wypadek pojawienia się szansy na realizację,2. zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki (kwota 80 000 zł) – samochód zakupiony pod koniec 2018 r., ale może pojawi się możliwość zakupu innego3.E – dziennik do Szkoły Podstawowej w Dubeninkach – 20 000 zł. Kwota w budżecie jest zapisana, ale wprowadzenie dziennika zależy od woli dyrekcji i nauczycieli szkoły.Szkoda, że budżet nie jest konsultowany z mieszkańcami, raczej nie mają oni realnego wpływu na ujęte w nim inwestycje. Dla zainteresowanych załącznik Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.      Pamiętajmy, że projekty uchwał zawsze dostarczane są do radnych i sołtysów, każdy zainteresowany może w nie zajrzeć. Po uchwaleniu akty prawne można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dubeninki (http://www.bip.dubeninki.pl/). Nagrania sesji również znajdziemy na tej stronie.

Komentarze

E-dzienniki fajna sprawa!

E-dzienniki fajna sprawa! Jednak 20000PLN to chyba tylko na zakup programu (licencji). Chodząc na wywiadówki do szkoły widziałem na jakich komputerach pracują nauczyciele. Delikatnie mówiąc są to relikty przeszłości, które szkoły otrzymały od darczyńców po pamiętnej wizycie byłych uczniów. Może wójt ze swojej skromnej pensji kupi przynajmniej dwa komputery i przekaże jako darowiznę (z wyłączeniem jako użytkowników jego dzieci)?!

koszty odpady

W tabelce "koszty odpady" jest pozycja wynagrodzenie, zus, fundusz pracy - o jakie wynagrodzenie tu chodzi? Nie czepiam się, to nie jest wygórowane wynagrodzenie. Tylko wydawało mi się, że wszystkie prace realizują firmy zewnętrzne - odbiór, utylizacja... A obsługa urzędnicza ze strony gminy jest finansowana z innej puli? Ale może tak nie jest?

Do Anonim

Tak nie jest. W cenę odbioru tzw. odpadów komunalnych wliczono koszty ponoszone przez UG. Przecież płacimy gminie, a nie firmie odbierającej odpady. Ktoś musi te nasze wpłaty sprawdzać, księgować, wysyłać ponaglenia i próbować ściągać. Nie wiem czy to jest 1/8, 1/4 czy 1/2 etatu, ale koszty pracownicze i materiałowe (biurowe) są. RG