Zdalna szkoła

2020-04-29

 - image001.png

Gmina Dubeninki przystąpiła do Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Od środy, 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. To właśnie do takich uczniów skierowana jest pomoc w formie udostępnienia komputerów umożliwiających naukę przez internet. Doposażenie uczniów w sprzęt ma ułatwić prowadzenie zdalnych lekcji.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i czasowym ograniczeniem funkcjonowania oświaty wprowadzono nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Złożony przez Gminę Dubeninki wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna szkoła” został wybrany do dofinansowania. Gmina Dubeninki otrzymała grant w wysokości 44543,10 zł na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zdalnego nauczania i zakupiła 15 laptopów wraz ze słuchawkami nausznymi i mikrofonami. Dostarczony sprzęt został ubezpieczony oraz zabezpieczony programem antywirusowym. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania, wszystkie laptopy będą wykorzystywane przez placówki oświatowe w normalnej pracy.