Zawiadomienie o XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 07.02.2018r

Zapraszamy!

Komentarze

Wrony

Może ktoś by się na sesji Rady zajął sprawą niewłaściwie wykonanej elewacji na szkole w Dubeninkach ( przetarg ogłaszał chyba Urząd Gminy) .Ktoś to odebrał po remoncie a wrony cały czas sukcesywnie rozdziobują styropian przy kratkach wentylacyjnych. Styropian fruwa po całym osiedlu. Wrony już zaczynają robić tam gniazda. Nikt od dwóch lat się tym nie interesuje.