Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 06.12.2017r.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 06 grudnia 2017r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.  Porządek posiedzenia Komisji: 1. Otwarcie posiedzenia komisji.2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017r.3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017- 2028.4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dubeninki na 2017r.5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018-2028.6. Zapoznanie się z opinią Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego w sprawie projektu budżetu gminy na 2018r., zajęcie stanowiska i wypracowanie opinii zbiorczej.7. Sprawy różne.8. Zamknięcie posiedzenia.     Niniejsze pismo stanowi podstawę  dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowejw celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy zdnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2017.r, poz. 1875). Przewodnicząca KomisjiRozwoju Gospodarczego,Budżetu,Rolnictwa i Porządku Publicznego  Marianna Gąglewska