Zakorzenione – liderki dla środowiska

Założeniem programu jest wspieranie inicjatyw, które angażują lokalną społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska. Chcemy wzmacniać i wspierać oddolne pomysły, które wyrażane są z troski o swoją "małą ojczyznę".
Trwa nabór do projektu dla kobiet z terenów wiejskich działających na rzecz przyrody. Zakorzenione to program edukacyjny skierowany do sołtysek i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, które mają pomysły na działania na rzecz środowiska w swoich miejscowościach.
Program adresowany jest do liderek w województwach: podlaskim, lubelskim warmińsko-mazurskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, na Kaszubach i we wschodniej części Mazowsza. Dla kobiet działających lub chcących działać na rzecz środowiska naturalnego w swojej okolicy – sołtysek i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Sołtyski to osoby, które dbają o swoją mała ojczyznę, mieszkańców i wspólnotę, a dbanie o środowisko jest dla nich naturalne i oczywiste. Udział w Programie Zakorzenione pozwoli poznać im inne osoby, które dzielą podobne wartości. Otrzymane wsparcie merytoryczne I finansowe pozwoli na realizację ciekawych działań na rzecz środowiska z mieszkańcami i dla mieszkańców – mówi Marta Smejda, współzałożycielka grupy Sołtyski.

Aby się zgłosić wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie nawzajem.pl. Program jest bezpłatny.

Więcej informacji: https://nawzajem.pl/zakorzenione/

https://www.dubeninki.pl/asp/zakorzenione-liderki-dla-srodowiska,1,artyk...