Wybory w sołectwach!

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Dubeninki celem wyboru organów sołectw

Na podstawie § 17 ust. 1 Statutów Sołectw: Będziszewo, Białe Jeziorki, Błąkały, Błędziszki, Budwiecie, Cisówek, Czarne, Dubeninki, Degucie, Kiekskiejmy, Kiepojcie, Lenkupie, Linowo, Maciejowięta, Pluszkiejmy, Skajzgiry, Rogajny, Przerośl Gołdapska, Stańczyki, Żabojady, Żytkiejmy zarządza się, co następuje:

 § 1. Zwołuję zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Dubeninki w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zarządzenie 15/2019 załącznik - plik pdf

Ryszard Zieliński