Wójt Gminy Dubeninki bez absolutorium i wotum zaufania!

Powołując się na wiarygodne źródła można jednoznacznie stwierdzić, że w trakcie dzisiejszej sesji wójt naszej gminy nie uzyskał absolutorium i wotum zaufania a otrzymał wotum niezaufania. Bardziej wynikało to z braku głosów niż sprzeciwu ale i to powinno dać do myślenia.

Komentarze

Komentarz do dzisiejszej sesji.

Absolutorium wójta głosowano dwa razy! Pierwszy raz uczestniczyło 10 radnych, 7 za, 2 przeciw i 1 wstrzymujący się. Zabrakło 1 głosu! Konsternacja, niedowierzanie i szukanie wyjścia. Następnie głosowanie powtórzono. Nie wiem w jakim trybie. Reasumpcja? Może któryś z radnych wyjaśni? Wyniki drugiego głosowania: 6 za, 2 przeciw i 2 wstrzymujących się. Pierwszy raz w historii (chyby, że się mylę) wójt nie otrzymał absolutorium. Gwoli wyjaśnienia, nie z powodu głosów przeciwnych ale z powodu braku 5 radnych (33% składu). Widocznie mieli ważniejsze zajęcia niż reprezentowanie swoich wyborców. Prawdopodobnie na następnej sesji (być może nadzwyczajnej) wszystko wróci do normy.

Dobry krok

Bardzo dobra decyzja troszkę przypadkowa ale widocznie z góry ktoś czuwa. Szkoda tylko, że wielu radnych z tej siódemki głosującej za udzieleniem absolutorium mimo dwudziestokilkuletniego marazmu w gminie i coraz bardziej uwidaczniającej się buty i pychy wójta w dalszym ciągu ma klapki na oczach. Możliwe, że "coś" wójtowi zawdzięczają i spłacają w ten sposób dług. Prośba do radnych nieobecnych na sesji, nie bójcie się, bierzcie przykład z tych dwóch czy trzech osób, które mają odwagę z podniesioną głową głosować za tym aby w naszej "maleńkiej ojczyźnie" jaką jest gmina żyło się lepiej nam wszystkim a nie wybrańcom z orszaku miłościwie panującego. Jak bardzo trzeba być ( użyję słowa ŚLEPYM) aby nie dostrzegać różnicy w braku postępu a także rozwoju naszej gminy w kontekście tego co dzieje się w gminach ościennych. Przyczyn tego stanu rzeczy na pewno jest dużo ale niewątpliwie podstawową jest brak DOBREGO gospodarza. Dobrym gospodarzem jest nie ten co dużo mówi i przekonuje do swoich poczynań czasami w sposób bardzo podstępny ( to potrafi robić będąc nawet miłym) ale mądry gospodarz to taki, który jest przede wszystkim kreatywny z wizją rozwoju i otwarty na pomysły innych. Pozdrawiam i życzę sobie i mieszkańcom gminy mądrych decyzji władz lokalnych co przełoży się na jej piękno i rozwój.