Umorzenia podatkowe za 2020 r.

Dubeninki dnia 05.05.2021 Podstawa prawna - art.37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305) WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ. WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA ZA ROK 2020 UMORZENIA POWYŻEJ 500,00 ZŁ. L.p Nazwisko i imię Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia 1. Dutkowski Andrzej 4.137,28 zł. Ważny interes podatnika 2. Jurewicz Marian 1729,00 zł.Trudna sytuacja finansowa i choroba 3. Wilczewscy Mirosława i Leszek 1053,50 zł. Trudna sytuacja finansowa i choroba. ____________________________________________________________ Po latach rozpasania w umorzeniach, odraczaniach i ratach, sytuacja w tej materii powoli się normalizuje. RG.