Strażacy Ochotnicy do zmian

Zapisy znajdujące się w projekcie ustawy o OSP budzą poważne wątpliwości, a niektóre są nie do zaakceptowania, twierdzi Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i rozpoczyna szerokie konsultacje społeczne, w których udział mogą wziąć strażacy ochotnicy oraz wójtowie i burmistrzowie w całej Polsce.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej ogłosiło główne założenia „Ustawy o ochotniczej straży pożarnej". Projekt powstał bez współpracy z nami - alarmuje Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zdaniem związku pomijanie jego i OSP w pracach nad rozwiązaniami dotyczącymi systemu ratowniczo-gaśniczego nie wróży nic dobrego dla OSP i społeczności lokalnych. "Gasnące OSP to zamierające życie w małych ojczyznach, także duchowe i kulturalne". Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zrzesza ponad 16 tysięcy OSP, w których działa około 700 tys. ochotników.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej ogłosiło główne założenia „Ustawy o ochotniczej straży pożarnej". Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się 29 kwietnia z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, wiceministra Macieja Wąsika oraz komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.
Jak informuje ZOSP RP na konferencję nie zostali zaproszeni ani przedstawiciele OSP, których ustawa ma dotyczyć, ani Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Zdaniem związku, prace nad projektem ustawy o OSP, od momentu gdy zostały zapowiedziane w 2018 roku, toczyły się w pełnej tajemnicy. Jej zapisy na żadnym etapie nie były konsultowane ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Projekt ustawy został dostarczony do biura Zarządu Głównego ZOSP RP po konferencji prasowej 29 kwietnia. Ponieważ znajdujące się w nim zapisy budzą poważne wątpliwości, a niektóre są nie do zaakceptowania, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP opublikował 30 kwietnia wstępne stanowisko w tej sprawie.
Związek zauważa, że projektowana ustawa przewiduje dalekie zmiany w organizacji ochotniczego pożarnictwa, zmiany dotyczące roli OSP i ich prospołecznego zaangażowania na rzecz lokalnych środowisk, zmiany w nazewnictwie, umundurowaniu i statutach, wprowadzenie dodatkowej kontroli nad OSP, ograniczenie prawa ochotniczych straży do rozporządzania powierzonym im majątkiem, pozbawienie finansowania ochotniczych straży ze środków pochodzących z firm ubezpieczeniowych, zmiany w organizacji systemu ratowniczego.

Nic o nas bez nas
"Chcemy poważnej dyskusji, która pomoże w rozwoju ochotniczego pożarnictwa, bo tylko jego rozwój zwiększy poczucie codziennego bezpieczeństwa. Jesteśmy tego pewni. System ratownictwa i ochrony ludności kosztuje. Ale w jego budowie najważniejsi zawsze byli ludzie. W jego tworzeniu i budowie od 100 lat uczestniczą tysiące strażaków ochotników oraz Związek OSP RP. Niszczono samodzielność i samorządność OSP. Związek był nawet likwidowany. To osłabiało bezpieczeństwo powszechne. Pomijanie OSP i ich Związku w pracach nad rozwiązaniami dotyczącymi systemu ratowniczo-gaśniczego nie wróży nic dobrego. Dla OSP, ale i dla społeczności lokalnych. Gasnące OSP to zamierające życie w małych ojczyznach także duchowe i kulturalne. Czy to będzie budować współpracę i zrozumienie strażaków ochotników i funkcjonariuszy PSP? Tyle lat budujemy jedność, aby ją teraz niszczyć? Co o tym myślą strażaccy liderzy, liderzy społeczności konkretnych miejscowości? Głos wszystkich zainteresowanych jest bardzo ważny. Dla nas wszystkich" - pisze w stanowisku dr Marian Zalewski przewodniczący Zespołu ds. Strategii ZOSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zrzesza ponad 16 tysięcy OSP, w których działa około 700 tys. ochotników.

https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/rzadowy-projekt-ustawy-dla-osp-za...