Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny informuje

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE 2021.

W ramach programu Działaj Lokalnie 2021 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, a także przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Wnioskodawcy na realizację zadania mogą otrzymać dotację do 6 000 zł. W Konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i grupy, mające siedzibę w gminach: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Kruklanki, Pozezdrze. Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się na stronie: http://www.funduszgoldap.pl/. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ do dnia 24.05.2021 roku.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na adres e-mail: gofund@wp.pl. Konkurs dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie XII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny oraz ze środków gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Kruklanki i Pozezdrze.