Stawki za śmieci bez zmian, imienny wykaz głosujących.

Na dzisiejszym posiedzeniu rady radni nie zgodzili się z propozycją wójta dotyczącą nowych stawek za śmieci. Stawki pozostają bez zmian.

Komentarze

Co dalej

Chcę zapytać, może Redakcja wie jak będzie wyglądał odbiór śmieci w naszej gminie. Od kiedy obowiązuje segregacja, kto ma wyposażyć posesje w pojemnik na odpady segregowane itd ?

Samorządy mają czas do

Samorządy mają czas do września 2020 roku na wprowadzenie zmian czyli obowiązkową segregację, czyli także ustalenie na  jakie frakcje (ile pojemników) będziemy musieli  dzielić śmieci. U nas było tylko o zmianie stawek zatem jeszcze trochę czasu zostało, tak  kilka miesięcy.

 art. 5: a) w ust. 1: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;” - co nie znaczy , że gmina  za nie zapłaci, mowa jest o wyposażeniu.  Trzeba być przygotowanym na zakup pojemników ( według mnie).

     Dowiem  się szerzej i jeszcze napiszę.AP

Tak jak pisałem wcześniej a

Tak jak pisałem wcześniej a także po zasięgnięciu informacji gmina nie planuje zakupu pojemników czyli każdy kupuje sam. Po obecnej postawie rady gmina nie  ma na razie  konkretnych  propozycji co do zmian w temacie śmieci. Kiedy wejdzie całkowita segregacja w naszej gminie - nie wiadomo. Później wrzucę skan ulotki dotyczącej propozycji ustawowej dotyczącej rodzajów frakcji na które będziemy dzielić odpady. Jest to ilość minimalna a każda gmina może mieć własne dodatkowe  przemyślenia w tym temacie.

???

Czy odbiór śmieci segregowanych będzie też segregowany i czy wysypiska będą również z konkretną kategorią? Inaczej - jeśli nie - to wszystko zwykłe mydlenie oczu i wcale tu nie chodzi o ochronę środowiska. To prawda, że coś wreszcie trzeba z tym zrobić, ale jeśli będą do nas po cichu zwozić chemikalia i wszelkie trucizny z Niemiec i z różnych stron Europy, a nikt tego nie będzie kontrolował - to na nic nasza segregacja.

Śmieci segregowane będą ,

Śmieci segregowane będą ,,segregowane" ale i tak w Ełku trafią na taśmę, na której będą  segregowane. Krótko mówiąc w przypadku  Ełku jest im wszystko jedno jakie śmieci   trafią do nich na taśmę. Oni  stworzyli (gminy) firmę z założenia  przeznaczoną do segregacji. Problem w tym, że nasze przepisy takiej sytuacji nie uwzględniają w której końcowy efekt jest najważniejszy, ważniejsze są środki do niego prowadzące.

Nasza gmina dorzuciła się do

Nasza gmina dorzuciła się do projektu i to chyba sporo. A teraz mieszkańcy mają kupować kontenery, segregować frakcje..... co dalej? A firma wybudowana za kilkadziesiąt mln €+ składki z kilku gmin segreguje nasze(!) odpady i z powodzeniem je sprzedaje. To może chociaż dostaniemy darmowe worki na odpady? A może firma, która żyje z naszych śmieci, poustawia na terenie gminy kosze na odpady, kontenery na butelki plastikowe? Bardzo dobrą decyzję podjęli radni, podnoszenie opłaty za śmieci spowoduje tylko to, że coraz więcej osób nie będzie wnosić tej opłaty.

darmowe worki już są

Należę do tych nielicznych w naszej gminie, którzy od dawna segregują odpady. Regularnie dostaję worki na wszystkie typy odpadów segregowanych. Tylko pozostałe śmieci zmieszane wystawiam w kontenerze. Segregowanie nie jest ani trudne ani uciążliwie. A dobrze posegregowane odpady nie śmierdzą (śmierdzą tylko zmieszane, a tych jest mniejszość). Za to plastik czy papier posegregowany w domach na pewno jest łatwiej odzyskać i przerobić niż ten sam odpad zmieszany z resztkami jedzenia, które przez miesiąc zalegania we wspólnych workach zdąży spleśnieć...

a może podzielisz się

a może podzielisz się informacją gdzie takie worki można dostać?

W artykule, do wglądu

W artykule, do wglądu załączyłem imienny wykaz głosujących w sprawie wysokości opłat.

Opłaty

Ewentualnie wyższe opłaty prosimy kierować na adres Pani Kibitlewskiej i Pana Rudziewicza. Pytanie : czy radni społeczeństwa czy słudzy UG?