Sprawy śmieciowe

Na stronie urzędu znajduje się wzór wypełnionej deklaracji dotyczącej odpadów.http://bip.dubeninki.pl/system/obj/5011_wzor_wypelnienia_deklarajci_bez_ulgi_na_kompostownik.pdf

http://bip.dubeninki.pl/system/obj/5010_wzor_wypelnienia_deklaracji__dla_zabudowy_jednorodzinnej_z_kompostownikiem.pdf

Mieszkańcy najemcy np. mieszkań komunalnych w rubryce Dane składającego deklarację  wpisują Inny podmiot władający nieruchomością.

W kwestii worków foliowych - firma odbierając odpady w czerwcu powinna wszystkim, bez upominania się zostawić komplet worków dla każdego właściciela posesji na następny miesiąc i ma  to powtarzać w kolejnych  miesiącach. Gdyby tak się nie stało awaryjnie w gminie (urzędzie) takie worki będą dostępne.