Sękaczewo

Już  dziś 15 sierpnia w Żytkiejmach odbędzie się szósta edycja  festynu pt. „Święto Sękacza”. Impreza odbędzie się na polanie przy ośrodku zdrowia, rozpocznie się o 13.00 i potrwa do północy.Zapraszamy firmy i osoby prywatne, które chciałyby na imprezie wystawić swoje stoiska handlowe podczas imprezy, do zgłaszania się.   Deklarację woli uczestnictwa należy dostarczyć do 30 lipca (Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga, ul. M. Konopnickiej 6/10, 19-504 Żytkiejmy lub e-mail zyt.struga@gmail.com). Organizator do 2 sierpnia skontaktuje się z wybranymi podmiotami w celu ustalenia szczegółowych warunków wystawienia. Zaproszenie do udziału w festynie otrzymają tylko te podmioty, które zaakceptują ustalone warunki.