Rząd przyjął program Polska-Rosja

Rząd, na wniosek ministra rozwoju, przyjął program Polska-Rosja. Dzięki temu 41,65 mln euro z europejskich pieniędzy trafi do beneficjentów na realizację projektów z Obwodem Kaliningradzkim - poinformował w piątek resort rozwoju.Pieniądze trafią do beneficjentów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego, którzy będą chcieli realizować projekty związane z promocją kultury lokalnej i zachowaniem dziedzictwa historycznego, ochroną środowiska, łagodzenia zmian klimatycznych, poprawą dostępności regionów, rozwojem trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych oraz takich, które mają na celu wspieranie zarządzanie granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzaniem mobilnością i migracjami.Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Federacja Rosyjska do programu przystąpiła 26 grudnia br. Jego budżet wynosi 62,47 mln euro, w tym 41,65 mln euro z funduszy Unii Europejskiej i 20,82 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej. Dofinansowanie projektów ze środków programu wynosi maksymalnie 90 proc. całkowitego budżetu projektu, co oznacza konieczność współfinansowania co najmniej 10 proc. wydatków projektu ze środków własnych beneficjentów.Ministerstwo wyjaśniło, że projekty konkursowe mogą dostać dofinansowanie w wysokości do 2,5 mln euro. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Obwodu Kaliningradzkiego. O dofinansowanie ubiegać się mogą wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu.Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Rozwoju, wspierane przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) w Olsztynie, który funkcjonuje w ramach Centrum Projektów Europejskich.Wkład finansowy Federacji Rosyjskiej zostanie przekazany do Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju RP), natomiast będzie wydatkowany wyłącznie na terytorium Federacji Rosyjskiej na działania realizowane przez beneficjentów rosyjskich oraz na realizację zadań z zakresu pomocy technicznej" czytamy w komunikacie MR.

Źródło: PAP

Komentarze

Samorządy z tej strefy, w tym

Samorządy z tej strefy, w tym i nasz liczną na efekty tego programu. Finansowanie projektów jest bardzo korzystne (1:9). Kwota tego programu jest dość spora ale też i chętnych do korzystania z niego już teraz nie brakuje. Nadzieja w tym, że część administracji pomocniczej będzie w Olsztynie. Jak mówią ,,pańskie oko konia tuczy", może to się sprawdzi. AP