Rominczańskie melodie nad Wisłą

   Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej”

                             w Dubeninkach                                                       

 zaprasza na spotkanie podsumowujące działania w projekcie

               „Rominczańskie melodie nad Wisłą”,   

     które odbędzie się  dnia 26.11.2017r. o godz. 15.00