Rejestry umów za 2020 r - Gmina Dubeninki

Rejestr umów za rok 2020
Lp Nr umowy Data zawarcia Przedmiot umowy Strona umowy Wartość umowy w zł Uwagi
1 1/IGP/2020 2.01.2020 Sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, lokalizacji inwest, celu publicznego Pracownia Urbanistyczna Anna Makarewicz, Suwałki
2 2/IGP/2020 2.01.2020 Zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt w przypadkach zdarzeń drogowych Gabinet Weterynaryjny s.c. P. Bielecki, R. Bukowski Filipów Drugi 2, 16-424 Filipów 300,00/m-c + 100,00 za każdy dojazd
3 3/IGP/2020 2.01.2020 Wykonanie zabiegów weterynaryjnych u psów i kotów Gabinet Weterynaryjny s.c. P. Bielecki, R. Butkowski Filipów Drugi 2, 16-424 Filipów Kastracja 150 i 100
Sterylizacja 200 i 150
Uśpienie 100
4 4/IGP/2020 21.01.2020 Przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska i opieka Przedsiębiorstwo prowadzące schroniska dla zwierząt Stawki zgodnie z umową
5 5/IGP/2020 27.01.2020 Wykonanie ocieplenia (termomodernizacja) budynku mieszkalnego ul. Lipowa 5 w Żytkiejmach DARGBUD Dariusz Zalewski, ul. Norwida 15A, Olecko 790.668,00
6 6/IGP/2020 27.01.2020 Nadzór inwestorski na zadanie Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Lipowa 5 w Żytkiejmach Paweł Mendak M-BUD Usługi Budowlane i Inżynieryjne 14.883,00
7 7/IGP/2020 5.02.2020 Wykonanie systemu sterowania urządzeniami technologicznymi oczyszczalni ścieków w Żytkiejmach Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych ENERGETYK K.Kozłowski, ul. Sulika 16/28, Dąbrowa Biał. 32.349,00
8 8/IGP/2020 25.02.2020 Dostawa energii elektrycznej od 1.04.2020 do 30.09.2021 do lokali i obiektów ENEA S.A. ul. Górecka 1, Poznań 48.736,59
9 9/IGP/2020 25.02.2020 Dostawa energii elektrycznej od 1.04.2020 do 30.09.2021 – oświetlenie drogowe ENEA S.A.
Górecka 1, Poznań 27.483,74
10 10/IGP/2020 12.03.2020 Dostarczenie i montaż urządzeń związanych z instalacją pomp ciepła Grodno S.A. Michałów Grabina, ul. Kwiatowa 14, 05-126 Nieporęt 267.771,00
11 11/IGP/2020 26.03.2021 Wynajem równiarki samojezdnej do profilowania dróg Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz, Wołownia 22a, Jeleniewo 14.699,00
12 12/IGP/2020 1.04.2020 Opracowanie dokumentacji proj- koszt. termomodernizacji i bud. mieszkalnego ul. Lipowa 2 i Konopnickiej 1 w Żytkiejmach MW Projekt Michał Wołyniec ul. Górna 4/26 Gołdap 25.000,00
13 13/IGP/2020 28.04.2020 Wykonanie podziału dz. 89, obr. Pluszkiejmy GPSB A. Polakowski Zabielna 3a, 19-400 Olecko 3.000,00
14 14/IGP/2020 13.05.2020 Wykonanie podziału dz. 23/1obr. Maciejowięta GPSB A. Polakowski Zabielna 3a, 19-400 Olecko 3.000,00

https://bip.dubeninki.pl/10064/Rejestr_umow/
AP
15 15/IGP/2020 13.05.2020 Wytyczenie drogo Łoje-Tuniszki oraz dokonanie pomiaru i inwentaryzacji GPSB A. Polakowski Zabielna 3a, 19-400 Olecko 5.900,00
16 16/IGP/2020 13.05.2020 Wytyczenie części drogi Przerośl goł. Oraz drogi Kiekskiejmy GPSB A. Polakowski Zabielna 3a, 19-400 Olecko 4.250,00
17 17/IGP/2020 14.05.2020 Dostawa kruszywa i wynajem równiarki Grzegorz Kutyło KOPEX, Stankuny 6, 16-407 Wiżajny 35.625,90
18 18/NGO/2020 21.05.2020 Realizacja zadania publicznego Program stypendialny „Aktywny student” Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, Gołdap 1.500,00
19 19/NGO/2020 21.05.2020 Realizacja zadania publicznego konkurs „Działaj Lokalnie 2020” Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, Gołdap 2.000,00
20 20/IGP/2020 1.06.2020 Wykonanie podziału nieruchomości dz. 143/22 i 177/12 i wyceny Węgorzewskie Biuro Geodezyjne D. Laskowski M. Kopernika 4/3 Węgorzewo 9.225,00
21 21/OP/2020 5.06.2020 Pogłębienie stawu „Żabie oczko” oraz rozplantowanie ziemi (dz. 28/1) w Żabojadach wraz z transportem sprzętu na miejsce wykonania prac PGK Sp. z o.o. Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 1A 6.700,00
22 22/OP/2020 16.06.2020 Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy budynku remizy OSP w msc. Cisówek Marcin Brzozowski, ul. Kajki 7/1, Dubeninki 4.700,00
23 23/IGP/2020 16.07.2020 Dostawa mieszanki kruszywa, wynajem równiarki, walca, załadunek i transport urobku Transport Ciężarowy EKO M. Andruczyk, Słoneczna 13, 16-404 Jeleniewo 56.973,60
24 24/IGP/2020 22.09.2020 Oszacowanie wartości lokalu mieszkalnego ul. Krótka 4/3 Żytkiejmy REV Andrzej Luto ul. Nowomiejska 4/66 19-400 Suwałki 600,00
25 25/IGP/2020 6.10.2020 Wycena nieruchomości nr. 177/102 REV Andrzej Luto ul. Nowomiejska 4/66 19-400 Suwałki 400,00
26 26/IGP/2020 6.10.2020 Wycena nieruchomości o nr 10-18/2 w m. Kiepojcie REV Andrzej Luto ul. Nowomiejska 4/66 19-400 Suwałki 400,00
27 27/IGP/2020 15.10.2020 Podział nieruchomości w m. Wobały do Kiekskiejmy Usługi geodezyjne Marcin Józefowicz ul. Sobiechy 61, 11-606 Budry 18.500,00
28 28/IGP/2020 16.10.2020 Oszacowanie gminnego pomieszczenia gospodarczego ul. Krótka 4, Żytkiejmy REV A. Luto Suwałki, ul. Nowomiejska 4/66 500,00
29 29/IGP/2020 16.10.2020 Wybudowanie sieci wodociągowej na dz. 44 i 329 w Dubeninkach Optima Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 6, Olecko 10.000,00
30 30/IGP/2020 29.10.2020 Wstawienie wkładu kominowego w bud. Mieszkalno-przedszkolnym w Żytkiejmach Usługi Budowlane „JARDASZ” A. Krajowej 40, Gołdap 7.000,00
31 31/IGP/2020 07.12.2020 Nadzór inwestorski na przebudowę drogi gminnej nr 140025 i 140038 w Dubeninkach Maciej Hołownia ul. Leśna 1C/1, 16-400 Olecko 7.020,00
32 32/IGP/2020 7.12.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 140025 i 140038N w Dubeninkach PDM S.A. ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki 479.768,49
33 33/IGP/2020 11.12.2020 Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Degucie PALWOD R. Pawlukanis ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap 380.070,00
34 34/IGP/2020 9.12.2020 Nadzór inwestorski bud. Biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Degucie P. U. „AD-BUD” R.i P. Popow s.c. Roman Popow, ul. Żelazna 9/54, 15-298 Białystok 12.000,00
35 35/IGP/2020 8.12.2020 Projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwest. Celu publicznego Anna Makarewicz ul. Andersa 7A, 16-400 Suwałki Ceny jedn.

36 36/OP/2020 10.12.2020 Dowożenie dzieci do SP Dubeninki Anna Stepaniuk, ul. Warszawska 5b/11, 11-040 Dobre Miasto 304.987,65
37 37/OP/2020 18.12.2020 e-transkryptor napisy do sesji DSM Inteligence Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 25A, Białystok 3.936,00
38 38/IGP/2020 21.12.2020 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe z terenu gminy KOMA Ełk Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk Cena jedn. 868,58/Mg
39 39/IGP/2020 31.12.2020 Odławianie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami USTiWN J. Brzeziński, Zatorowa 1, Gołdap 1.603,00/szt.
40 40/IGP/2020 31.12.2020 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych MPO Sp. z o.o. ul. 44 Pułku Piechoty 48, Białystok 135,00/m3
5,40 za dzierżawę kontenera
41 41/IGP/2020 11.12.2020 Dostawa oleju opałowego AUTO-MYJNIA A. Kozłowski Al. Lipowe 1 „D”, 19-400 Olecko Cen. Jedn.
Upust 0,15 zł/l
42 42/IGP/2020 31.12.2020 Całodobowe usługi weterynaryjne Gabinet Weterynaryjny P. Bielecki, R. Bukowski, Filipów Drugi 2 3.600,00
43 43/IGP/2020 31.12.2020 Usługi weterynaryjne: kastracja, sterylizacja – pies-kot Gabinet Weterynaryjny P. Bielecki, R. Bukowski, Filipów Drugi 2 Kastracja 150,00 i 100,00 zł
Sterylizacja 200,00 i 150,00