Premier zatwierdził podział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Premier zatwierdził podział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Województwo warmińsko-mazurskie
Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 169 mln zł:
• 84,4 mln zł na zadania powiatowe,
• 84,6 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyskają 152 zadania: 55 powiatowych i 97 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 305 kilometrów dróg: 171 km powiatowych i 134 km gminnych.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/premier-zatwierdzil-podzia...
Należy mieć nadzieję, że także do naszej gminy trafią środki w ramach działalności powiatu oraz naszego samorządu.