Praca Urzędu Gminy Dubeninki

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, na terenie Polski

od 16 października 2020 r. (piątek)

URZĄD GMINY DUBENINKI

BĘDZIE ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW DO ODWOŁANIA.

Sprawę można załatwić zdalnie poprzez email, telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicznej poprzezplatformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki UGDubeninki/skrytka oraz platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/

Urząd gminy realizuje swoje zadania, urzędnicy wykonują swoje obowiązki na stanowiskach.

W sprawach pilnych w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

87 615 81 37

Informujemy o możliwości złożenia korespondencji kierowanej do Urzędu w skrzynce umieszczonej przed wejściem do budynku Urzędu.

Korespondencję proszę składać w godzinach pracy Urzędu tj.:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Urząd Gminy Dubeninki nie ponosi odpowiedzialności za korespondencję złożoną

poza godzinami pracy.

Dane kontaktowe do poszczególnych referatów:

Referat Organizacyjno-Prawny

Sekretariat 87 615 81 37, e-mail: sekretarzug@dubeninki.pl.

Z-ca wójta 606755208, email: sekretarzug@dubeninki.pl

Świadczenia rodzinne 87 615 85 38, email: d.pojawa@dubeninki.pl

Obsługa rady gminy 87 615 81 38, email: a.truchan@dubeninki.pl

Dodatki mieszkaniowe, oświata 87 615 81 38, email: a.zyborowicz@dubeninki.pl

Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik referatu 87 615 81 36, 606840711, email: j.miler@dubeninki.pl

Gospodarka odpadami i ścieki 87 615 85 38, email: r.sojkowska@dubeninki.pl

Zagospodarowanie przestrzenne 87 6158136, email: b.skok@dubeninki.pl

Referat finansowy

Skarbnik gminy 87 515 81 50, email: skarbnikug@dubeninki.pl

Podatki 87 615 81 50, email: w.bernatowicz@dubeninki.pl

Urząd Stanu Cywilnego 87 615 81 34, email: a.lisiewska@dubeninki.pl

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne 87 615 81 34 usc@dubeninki.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87 615 81 20, email: gops@dubeninki.pl

Wszelkie opłaty prosimy regulować w miarę możliwości przelewem na konto Urzędu Gminy:

22 9339 0006 0050 0500 1023 0028 – za gospodarowanie odpadami

72 9339 0006 0050 0500 1023 0001 - podatek od nieruchomości, rolny i ścieki