Posiedzenie Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 04 września 2020 r. o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach Porządek posiedzenia Komisji: 1. Otwarcie posiedzenia komisji. 2. Zapoznanie komisji z planowanymi i wykonanymi w roku 2020 remontami dróg gminnych, budynków mieszkalnych oraz innych nieruchomości gminnych – wyjazd w teren. 3. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2020-2028, 2) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2020r., 3) ustalenia dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki. 4. Informacja o złożonych wnioskach radnych i sołectw w sprawie wprowadzenia zadań własnych do projektu budżetu gminy na 2021 rok. 5. Analiza informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. 6. Zajęcie stanowiska rady w sprawie wyjazdu do miejscowości Sumowo. W załączeniu wniosek Radnej Beaty Wierzchowskiej z dnia 05.08.2020r. dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie wyjazdu do miejscowości Sumowo. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie posiedzenia.

Komentarze

W załączeniu wniosek Radnej

W załączeniu wniosek Radnej Beaty Wierzchowskiej z dnia 05.08.2020r. dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie wyjazdu do miejscowości Sumowo.