Posiedzenie komisji Rady Gminy

Dubeninki, dnia 4.04.2018r.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego,

Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rady Gminy Dubeninki

 

OP.0012.3.2018

 

Pan

Ryszard Gruszka

 

członek Komisji Rozwoju Gospodarczego,Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dubeninki, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w sprawie dofinansowania przez Gminę Dubeninki zakupu samochodu operacyjnego osobowego.

3. Zapoznanie komisji z planowanymi działaniami gminy na mieniu komunalnym w 2018r.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.).

 

Przewodnicząca Komisji

Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,

Rolnictwa i Porządku Publicznego

Marianna Gąglewska

 

Niestety, samego wniosku komendanta nie dołączono! 

Planowanych działań na mieniu komunalnym też nie znamy!

Wygląda na to, że wszystko jest już pozamiatane.

RG