Popołudniowy autobus z Gołdapi.

W czasie przedostatniej komisji naszej rady oraz na ostatniej  sesji tejże rady zgłaszałem problem braku i zlikwidowania wspomnianego kursu autobusu ( był to wniosek jednej  mieszkanek). Okazało się, że tutejszy urząd nic nie wie na ten temat. Sprawa ta jest o tyle ważna, że są osoby które kończą pracę około 17.00 i nie mając swego środka transportu nie  mają także możliwości  powrotu do miejsca zamieszkania. Ważną rzeczą jest także to, iż powodem odmowy przyjęcia oferty pracy z PUP  jest brak dojazdu do miejsca pracy. Jest to usprawiedliwiane, człowiek jest ubezpieczony i dalej nic się nie dzieje. Taki  kurs autobusu mógłby taki stan rzeczy zmienić pod warunkiem, że inicjatywą wykaże się tutejszy urząd. Czy tak będzie? Zobaczymy.