Oświetlenie uliczne cd. - cud w Żytkiejmach

Dzisiaj ekipa firmy Volt z Gołdapi przeprowadziła inwentaryzację oświetlenia w Żytkiejmach i Deguciach. Raport ma trafić na biurko Wójta. Jest nadzieja, że w końcu coś się zacznie dziać w tym temacie. Oby tylko nie skończyło się na inwentaryzacji. Punkty oświetleniowe wyposażone są w timery, ale nie mają czujników zmierzchowych. Rezultatem takiego rozwiązania jest konieczność stałej, manualnej korekty timerów zgodnie ze zmieniającymi się długościami dnia i nocy. Widać z doświadczenia, że to nie zapewnia ekonomicznego, optymalnego, logicznego i zgodnego z potrzebami mieszkańców oświetlenia. Będziemy trzymać rękę na pulsie. RG

Komentarze