Opłata za odpady liczona od zużycia wody

W niedalekiej przyszłości czeka nas zapewne kolejna regulacja cen za odbiór odpadów komunalnych czyli popularnych ,,śmieci". Znowu padną pytania typu co zrobić by nie drożały , nie mówiąc o tym aby było taniej. W sumie chodzi o to by było w miarę sprawiedliwie i uczciwie, ściągalność opłat była wysoka i każdy płacił za siebie a nie także za sąsiada. Co prawda gminy posiadają możliwości weryfikacji deklaracji ale co innego możliwości, co innego chęci. Ostatnio dość przypadkowo spotkałem się z metodą ustalania ceny za odbiór ,,śmieci" jak w tytule czyli opłata śmieciowa jest powiązana z zużyciem wody. W pierwszym momencie można się puknąć w czoło czyli co ma piernik do wiatraka ale po zgłębieniu tematu według mnie ma. Jak niektórzy mądrzy w tym temacie podkreślają, jest to w tej chwili najbardziej uczciwa i sprawiedliwa metoda ustalania wspomnianej ceny. Zapewnia ona ścisłe powiązanie ilości osób w miejscu zamieszkania z ilością zużytej wody a co za tym idzie ilości wytworzonych śmieci. Przebywasz pod danym adresem, zużywasz wodę, wytwarzasz śmieci. Nie trzeba zmieniać deklaracji, o czym zdarza się zapominać i tak zostaje na przyszłość i tak tworzy się co raz większą kwotę, którą gmina czyli my musimy dokładać do tego całego biznesu. W naszym kraju co raz więcej samorządów korzysta z tego rodzaju rozwiązania. Warto temu się przyjrzeć ze strony naszych włodarzy, radnych i mieszkańców. Poniżej tekst i przykłady zastosowania tego rozwiązania zaczerpnięte z portalu komunalnego.

W kolejnym mieście powraca pomysł zmiany sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów. Tym razem uchwałą zajmą się radni Bielska Podlaskiego. Ile zapłacą mieszkańcy? Burmistrz Jarosław Borowski przekazał kilka konkretnych przykładów.
Obecnie w Bielsku Podlaskim „opłata śmieciowa” liczona jest od zadeklarowanej liczby osób w gospodarstwie domowym.
Burmistrz Jarosław Borowski zapowiada, że – niezależenie od tego czy metoda zostanie zmieniona – opłaty za odpady i tak pójdą w górę. Od 1 stycznia 2021 r. mają wynosić 28,50 zł zamiast 24 zł od osoby. W przypadku przejścia na metodę „od wody” stawka za 1 m sześć. będzie wynosiła 10,60 zł. Osoby, które nie są podłączone do wodociągu będą płaciły stawkę zryczałtowaną, według przeciętnego zużycia wody, które wynosi około 2,8 m sześc. na osobę.
– „Z wszystkich analiz wynika, że zasadnym jest zmiana obecnie obowiązującej stawki liczonej od ilości osób, na rzecz stawki liczonej od ilości zużycia wody” – napisał na swoim blogu burmistrz Jarosław Borowski. – „Ustawodawca tworząc przepisy przyjął założenie, że ci którzy zużywają więcej wody produkują również więcej śmieci – jak ładnie się to określa „istnieje statystyczny związek między ilością zużytej wody i ilością wytwarzanych odpadów”. Oczywiście można z tym polemizować, ale równie dobrze można polemizować ze sprawiedliwością metody od osoby, gdzie nie zależnie ile śmieci wyprodukujemy to i tak każdy płaci taką samą stawkę. Wszystkie dozwolone prawem metody mają swoje plusy i minusy. Nie ma jednej metody, która byłaby najlepszą – podsumował.
Bielsk Podlaski, podobnie jak wiele innych gmin w Polsce, boryka się z nieszczelnym systemem ustalania opłat. Dane generowane „od liczby mieszkańców” są nieprecyzyjne, nierzadko nie uwzględniają osób przebywających na terenie gminy czasowo. W efekcie gmina nie posiada odpowiednich środków finansowych w porównaniu do ilości odpadów, które muszą zostać odebrane i przetworzone.
„Specjaliści wskazują, że metoda ta („od wody” – przyp. red.) jest sprawiedliwsza od metody od osoby, gdyż pozwala na indywidualne szacowanie ilości wytworzonych odpadów. Każdy płaci inną kwotę, a nie „wszyscy po równo”- pisze burmistrz Borowski. – „Zapewne najbardziej sprawiedliwą metodą byłoby ważenie odbieranych śmieci i płacenie od każdego kilograma, ale ustawodawca takiej metody nie przewidział” – dodaje.
Po wpisie informującym o planowanej zmianie, burmistrz Bielska Podlaskiego postanowił podzielić się w mediach społecznościowych kilkoma autentycznymi przypadkami z miasta.

“młode małżeństwo bez dzieci mieszkające w bloku – zużycie wody za ostatni miesiąc 3,5 m sześc. – opłata za śmieci wg metody od osoby 2 x 28,5 = 57 zł, opłata za śmieci wg metody od zużycia wody 3,5 x 10,6 = 37,10 zł – zmiana korzystna 20 zł mniejsza opłata miesięczna;
rodzina 5-osobowa, dziecko niepełnosprawne, dom jednorodzinny – zużycie wody 36 m sześc. za kwartał – opłata za śmieci od osoby 5 x 28,5 = 142,5 zł, opłata za śmieci wg metody od zużycia wody 12 x 10,6 = 127,2 zł – zmiana korzystna 15 zł mniejsza opłata miesięcznie;
starsza pani, samotna mieszkająca w bloku – zużycie wody za ostatni miesiąc 0,9 m3 (twierdzi, że bardzo oszczędza) – opłata za śmieci od osoby 28,5 zł, opłata za śmieci wg zużycia wody 0,9 x 10,6 = 9,54 zł – zmiana korzystna 19 zł mniejsza opłata miesięcznie;
dom jednorodzinny, mieszka 7 osób – zużycie wody 10 m sześc. miesięcznie – opłata za śmieci od osoby 7 x 28,5 = 199,50 zł, opłata za śmieci wg zużycia wody 10 x 10,6 = 106 zł – zmiana korzystna 93,5 zł mniejsza opłata miesięcznie;
rodzina 5 osób, dwoje małych dzieci, dom jednorodzinny – zużycie wody 19 m sześc. za 2 miesiące – opłata za śmieci od osoby 5 x 28,5 = 142,5, opłata za śmieci wg zużycia wody 9,5 x 10,6 = 100,70 zł, zmiana korzystna 41 zł mniejsza opłata miesięcznie
rodzina 4-osobowa, dom jednorodzinny, własna studnia – przyjmuje się w takich wypadkach średnie zużycie z terenu miasta, które wynosi 2,8 m sześc. na osobę, opłata za śmieci od osoby 4 x 28,5 = 114 zł, opłata za śmieci wg ryczałtowego zużycia wody 118,7 zł – zmiana niekorzystna opłata wyższa o 4 zł miesięcznie;
rodzina 4-osobowa (jeden student, przyjeżdżający na weekendy, ale w deklaracji wykazane 4 osoby), dom jednorodzinny – zużycie wody za kwartał 32 m sześc., nie oszczędzają – opłata za śmieci od osoby 4 x 28,5 = 114 zł, opłata za śmieci wg zużycia wody 10,6 x 10,6 =112,36 – zmiana korzystna około 2 zł mniejsza opłata miesięcznie;
starsze małżeństwo-emeryci, dom jednorodzinny – zużycie wody 5 m sześc. za miesiąc – opłata za śmieci wg osoby 2 x 28,5 = 57 zł, opłata za śmieci wg zużycia wody 5 x 10,6 = 53 zł – zmiana korzystna 4 zł mniejsza opłata za śmieci;
starsze małżeństwo – emeryci, blok – zużycie wody 8,7 m sześc. za miesiąc, nie oszczędzają – opłata za śmieci wg osoby 2 x 28,5 =57 zł, opłata za śmieci wg zużycia wody 8,7 x 10,6 =92,22 zł – zmiana niekorzystna 35 zł wyższa opłata (ale w rozmowie powiedziano mi, że to może zmobilizować do oszczędnego gospodarowania wodą);
singielka, mieszkanie w bloku – zużycie wody 3,2 m sześc., nie oszczędza – opłata za śmieci od osoby 28,5 zł, opłata za śmieci wg zużycia wody 3,2 x 10,6 =33,92 – zmiana niekorzystna 5 zł wyższa opłata – nie ma zamiaru oszczędzać wody.”
AP