Odpowiedź na zaległy temat

Poniżej przedstawiam odpowiedź na pytania zawarte w artykule ,,Zaległy temat".

 

Dubeninki, dnia 22.10.2018r.

 

Redakcja „Nasze Dubeninki”

Redaktor naczelny

Alojzy Patejko

 

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że na prośbę Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wytypowałem Panią Annę Stypułowską do wyróżnienia przez Marszałka Województwa w związku z obchodami Dnia Sołtysa. Uczestnikami obchodów były także dwie Panie sołtys z naszej gminy, ponieważ tylko one dysponowały wolnym czasem.

Wyjazdy na targi turystyczne, rolnicze oraz wyjazd studyjny na Litwę i Łotwę nie były organizowane przez Wójta Gminy Dubeninki, a także nie uczestniczyłem
w typowaniu uczestników wyjazdów.

    Z poważaniem.

Wójt Gminy Dubeninki

   Ryszard Zieliński.