Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządu musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak złożyć deklarację? CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem. CEEB – od kiedy? CEEB rusza od 1 lipca 2021 roku. Od tej daty trzeba już złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. CEEB deklaracja Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi. Czy deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będzie można złożyć także tradycyjnie, w wersji papierowej? „- Oczywiście mając na uwadze osoby, które nie mają możliwości wysłania deklaracji drogą on-line, przewidzieliśmy możliwość złożenia deklaracji w wersji papierowej. Deklarację można pobrać z portalu albo zgłosić się do Urzędu Miasta lub Gminy. Wypełnioną deklarację składamy osobiście albo wysyłamy pocztą w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwym dla miejsca budynku.” – poinformowała portal Infor.pl, Marta Kołodziej, Główny Specjalista w Departamencie Prawnym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Pobierz wzór deklaracji w PDF, udostępniony przez GUNB, wypełnij i złóż do odpowiedniego urzędu na jeden ze wskazanych wyżej sposobów. Wszyscy zarządcy oraz właściciele domów jednorodzinnych mają na to czas do lipca 2022 r., czyli jeszcze blisko rok. Znacznie mniej czasu, bo tylko 14 dni, ustawodawca przewidział dla osób wymieniających źródła ogrzewania po 1 lipca 2021 r., a także dla właścicieli nowych domów jednorodzinnych, które powstaną po 1 lipca 2021 r.

https://g.infor.pl/p/_files/37178000/1-ceeb-deklaracja-37178477.pdf
https://g.infor.pl/p/_files/37178000/2-ceeb-deklaracja-wzor-37178478.pdf