Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 (Żytkiejmy)

Przedstawiam członków Obwodowej Komisji Wyborczej (OKW) ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w gminie Dubeninki. Siedziba Komisji - Świetlica Wiejska w Żytkiejmach. Czas pracy - niedziela od godz.: 21.00 do ustalenia wyników głosowania i wywieszenia protokołów.

Członkowie w porządku alfabetycznym:

 1. Adamska Bożena Cecylia, SLD
 2. Albanowicz Joanna, SLD
 3. Gruszka Ryszard Krzysztof - przewodniczący, Nasze Dubeninki
 4. Hołodowska Dorota - operator ds. obsługi informatycznej, KWW RZ
 5. Makarewicz Emilia, KWW RZ
 6. Maliszewska Marianna, Nasze Dubeninki
 7. Orłowski Zdzisław, KWW Wspólna Gołdap
 8. Sawicki Krzysztof - z-ca przewodniczącego, KWW Nowe Spojrzenie
 9. Szeraszewicz Elżbieta, KWW RZ

Członkom okw za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości:

 1. dla przewodniczących okw - 380 PLN;
 2. dla zastępców przewodniczących okw - 330 PLN;
 3. dla członków okw - 300 PLN.

W ewentualnej drugiej turze wyborów, dieta przysługuje w połowie wysokości. RG