NOWI MIESZKAŃCY PUSZCZY ROMINCKIEJ

Do reintrodukcji żubra w Puszczy Rominckiej przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu.
Nasz główny cel to zapewnienie jak najlepszych warunków do bytowania żubrów. Do zadań wykonywanych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” należy zapewnienie odpowiedniej opieki weterynaryjnej, zimowe dokarmianie, koszenie oraz uprawa łąk, a także przygotowanie niezbędnej infrastruktury.
To właśnie dzisiaj w naszej pięknej Puszczy Rominckiej do grona leśnych zwierząt dołączy największy ssak europejski, czyli żubr Bison bonasus.
Nowi mieszkańcy przyjechali do nas specjalnym transportem między innymi z Puszczy Boreckiej i Knyszyńskiej. Na dzień dzisiejszy przyjechały do nas 4 osobniki – są to 2 krowy z cielętami. Z czasem nasze małe stado będzie się powiększać. Dołączy do nich byk oraz kolejne krowy. Dwie krowy mają założone obroże telemetryczne wraz z nadajnikiem GPS. Zwierzęta zanim zostaną wypuszczone na wolność, jakiś czas spędzą w specjalnej zagrodzie adaptacyjnej. Należy pamiętać, że są to dzikie zwierzęta, które potrzebują spokoju i czasu do zaaklimatyzowania się w nowym miejscu.
04.03.2021 | URSZULA SIWEK

Komentarze

Swego czasu II wojennego w

Swego czasu II wojennego w Puszczy Rominckiej przebywało stado (około 20) rzekomych turów. Były one wyhodowane przez nazistowskich zoologów braci Heck pod okiem Goringa. Docelowo miały być to tury z krwi i kości ale nie do końca ten eksperyment się udał. Dziś mamy żubry. Nie są to pradawne tury ale zawsze to coś...
Swoją drogą dwa dni wcześniej rozmawiałem z nadleśniczym na temat owych żubrów i stwierdził, że będą one zasiedlone może za dwa miesiące a tu masz, jak ten czas szybko leci.

Żubry

Widocznie leśniczy nie do końca był z Panem szczery. Termin wsiedlenia żubra to 18.02.2021. nie został dotrzymany ponieważ nie udało się odłowić wszystkich sztuk. Zapadła decyzja że będą przewożone w miarę możliwości, odłowione sztuki.

Właśnie wysłałem wniosek o

Właśnie wysłałem wniosek o wyjaśnienie do LP. W rozmowie usłyszałem, że aby zrobić zdjęcia z wypuszczenia żubrów, powinienem wystąpić do dyrekcji regionalnej o zgodę na płoszenie zwierzyny(?), co by to nie oznaczało.

Sz. P. Alojzy Patejko

Sz. P. Alojzy Patejko

W odpowiedzi na Pana wiadomość chciałbym wyjaśnić, iż w rozmowie z Panem mówiłem o przyjeździe żubrów do Puszczy Rominckiej w ciągu najbliższych dwóch tygodni (nie dwóch miesięcy), a za około 1-2 miesiące zostaną wypuszczone na wolność, gdyż aktualnie przebywają w zagrodzie aklimatyzacyjnej. Widocznie doszło do jakiegoś nieporozumienia w trakcie naszej rozmowy. Poza tym termin transportu żubrów jest zależny od wielu czynników, ale głównie od tego kiedy uda się je odłowić z rodzimego stada. Są to dzikie zwierzęta i operacja taka jest bardzo trudnym przedsięwzięciem dlatego jej termin jest niemożliwy do zaplanowania. W momencie kiedy uda się je odłowić muszą zostać jak najszybciej przewiezione dlatego takie decyzje podejmowane są w bardzo krótkim okresie czasu.

W odpowiedzi na drugą część Pana pytania informuje, iż Nadleśnictwo Borki oraz Gołdap posiada stosowne zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Na filmie znajdują się pracownicy Nadleśnictwa Gołdap oraz pracownik Nadleśnictwa Borki.

Z poważaniem

Daniel Chochulski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap

W sumie można stwierdzić (na

W sumie można stwierdzić (na podstawie także innych rozmów), że tak jak wyżej w pierwszej części - nie ma sztywnego terminu kiedy żubry trafią do naszej puszczy, jest to zależne od tego jak skuteczne jest odławianie. Druga część dotyczy możliwości wykonywania zdjęć żubrów. Od pracowników LP Gołdap usłyszałem, że robienie zdjęć jest możliwe po uzyskaniu zgody od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zgoda jest czasowa i dotyczy zwierząt chronionych. Swoją drogą przepis mówi o zakazie ,, fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie;. Czyli można tylko z głową. Co można i jak można będzie w oddzielnym artykule. AP